Otázky a odpovede: Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie kladené otázky na produkty PREFA silné ako býk

Všeobecné

Primárny hliník (aluminium) sa získava z bauxitu, ktorý je pomenovaný podľa náleziska (Les Baux). Bauxit sa spravidla skládá zo 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny kremičitej. Hlavné náleziská: Južná Amerika, Austrália a Afrika.

  • Spracovanie bauxitu: surový bauxit sa drtí, suší a jemne rozomelie.
  • Získavanie oxidu hlinitého z bauxitu: nežiadúce prímesi sa odstrania pomocou lúhu sodného, tak se získla konečne čistý biely oxid hlinitý.
  • Redukcia oxidu hlinitého na hliník pomocou elektrolýzy: oxid hlinitý sa rozpustí v roztavenom kryolite. Tento roztok sa v elektrolytickej peci rozloží jednosmerným prúdom na složky. Hliník sa zhromažďuje na dne a uvoľňovaný kyslík sa viaže s uhlíkom elektród na oxid uhličitý.

U hliníkových pásov bez náteru je viditeľná prirodzená jemná štruktúra valcovania materiálu a preto svoj atraktivny povrch vystavuje pohľadom. V dôsledku technologicky podmienených rozdielov pri valcovaní nosného materiálu nie je vzhľad valcovanej plochy vždy homogénny.

Rozsiahly sortiment farieb spoločnosti PREFA zahŕňa množstvo farieb v kvalite P.10, ako aj mnoho ďalších štandardných.

Perfektný produkt akým je PREFA má prirodzene aj perfektný program príslušenstva, ktorý je prispôsobený každému jednotlivému produktu.

V závislosti od produktu vám poskytujeme až 40-ročnú záruku na základný materiál vzťahujúcu sa na lámanie, koróziu (hrdzu) a poškodenie mrazom a tiež 40-ročnú záruku na farbu vzťahujúcu sa na odštepovanie, odlupovanie, tvorbu bublín a praskanie.

Koróziou sa nazýva degradácia kovov chemickými alebo elektrochemickými reakciami s okolím. Najznámejšou formou korózie je hrdza na povrchu ocele.

2 spôsoby zhotovovania povrchovej úpravy sa zásadne lýšia:

Označenie produktov PREFA europskym znakom zhody "CE" sa riadi podľa oboch nasledujúcich europských noriem: EN 14783:2013

Hliník je kompatibilný s väčšinou kovov okrem medi. Preto by sa hliník nemal použiť v smere toku pod medenými materiálmi resp. zabudovaný spoločne s meďou.

Pretože sa produkty PREFA nelámu ani nehrdzavia, je PREFA strecha bezúdržbová!

Podrobnejšie informácie k téme "televízna anténa" nájdete na stránke elektomagnetické žiarenie.

Strecha

V záujme korektnej pokládky a používania je naša PREFA strecha dostupná výhradne cestou odborných pokrývačov (klampiarskych firiem).

Bolo by to príliš jednoduché, ak by sme vám tu mohli uviesť celkovú cenu alebo mohli povedať, že jedna falcovaná škridla alebo jeden fasádny šindeľ stoja xy €. Také ľahké to, žiaľ, nie je, lebo pri streche PREFA alebo fasáde PREFA je nutná dôkladná kalkulácia vykonaná našimi odbornými realizátormi striech.

Zrejme žiadne iné počasie nás tak neovplyvňuje a súčasne nevzbudzuje v nás taký rešpekt ako búrka. Aby sme mohli sledovať prírodné divadlo bleskov a hromov bez nepríjemných pocitov, musí byť náš dom dobre chránený.

Falcované škridle, strešné šindle a strešné šablóny, strešné panely FX.12 PREFA sa na základe svojej nízkej hmotnosti vynikajúco hodia na prekrytie starých striech. Montáž na existujúci strešný základ, ako sú napríklad bitúmenové šindle alebo pásy, je možné zrealizovať rýchlo. Aby bolo prekrytie možné, musí byť podkonštrukcia intaktná, strecha musí mať správny sklon a musia byť splnené stavebno-fyzikálne predpoklady!

Pre prípad, ak by po krupobití nebola ovplyvnená funkcia strechy, ale dôjde k optickému znehodnoteniu krytiny vo forme drobných priehlbní, je vhodné pripoistiť strechu na poškodenie vzhľadu.

Jednou z najčastejšie kladených otázok pri rekonštrukcii strechy je, dá sa strechu PREFA položiť na existujúcu vlnitú azbestocementovú krytinu?

Studená, dvojplášťová strecha má na rozdiel od teplej, jednoplášťovej strechy medzi strešným pláštom a tep. izoláciou odvetrávanú vrstvu s prívodom a odvodom vzduchu.

Sklon strechy by mal byť plánovaný pokiaľ je možné so sklonom > 7º (13%). Tiež je však potrebné dodržať platné normy resp. odborové smernice v danej

Oddeľovacia vrstva je vrstva oddeľujúca kovový plášť od podkladu. Oddeľovacie resp. deliace vrstvy majú nasledujúce úlohy:

Strechy PREFA vykazujú oproti betónovým alebo keramickým krytinám rozdiel v hlučnosti iba 2 a 4 dB, ktoré ľudský sluch temer nevníma.

Koróziou sa nazýva degradácia kovov chemickými alebo elektrochemickými reakciami s okolím. Najznámejšou formou korózie je hrdza na povrchu ocele.

S rastúcim počtom mobilných telefónov prichádza v úvahu stále častejšie otázka odtienenia elektromagnetického žiarenia, ktoré vyžarujú. Pretože každé spojenie potrebuje vysielač a prímač, rastie v obývaných oblastiach počet stožiarov s vysielačmi mobilného signálu (BTS). Preto boli naše produkty (strechy a fasády) podrobené skúške na odtienenie elektromagnetického žiarenia na Universität der Bundeswehr München, obor elektroniky.

Doporučujeme realizovať hliníkové strechy PREFA s odvetranou nosnou konštrukciou. Strešný plášť a vrstva tepelnej izolácie sú oddelené odvetrávanou medzerou. Výhodou tohoto riešenia je, že sa vnikajúca vlhkosť odvádza preč.

Strecha a fasáda sú časti budovy, ktoré sú obzvlášť vystavené poveternostným vplyvom. Slnko a vietor, dážď a sneh, ako aj permanentná vlhkosť (v lesných alebo tienistých lokalitách) majú vplyv na plášť budovy.

Pri spracovávaní dodržujte pokyny PREFA ku kladeniu, príslušné odborové normy a bezpečnostné predpisy. Rozsiahle pokyny ku kladeniu s podrobnými informáciami, cenníky, sortiment príslušenstva, technické letáky, videá z montáží a podobne získate zadarmo na nižšie uvedených adresách.

Fasádne

Ak máte záujem o hliníkovú fasádu PREFA, obráťte sa priamo na PREFA
 

Výrobky PREFA si koncoví zákazníci nemôžu zakúpiť a nainštalovať sami, pretože nie sú vhodné na samostatnú inštaláciu. Sú k dispozícii výhradne u našich vyškolených špecializovaných firiem, ktoré ich aj odborne správne namontujú. Našu záruku na materiál a farbu je možné uplatniť len vtedy, ak inštaláciu vykoná niektorá z našich partnerských spoločností.

PREFA nie je fasáda z omietky, ale vysokokvalitná hliníková fasáda, ktorá sa inštaluje ako zavesená odvetrávaná fasáda.

Obava pred hrdzou je úplne neodôvodnená, pretože hliník nemôže hrdzavieť. Ak sa povrch hliníkovej fasády PREFA naruší, vytvorí sa nová ochranná oxidová vrstva, čím trvanlivosť fasády PREFA zostane nezmenená.

Fasády PREFA sa inštalujú ako zavesené odvetrávané fasády. To znamená, že medzi hliníkovým fasádnym obkladom a izoláciou je vetracia medzera. V lete sa horúci vzduch nemôže hromadiť za fasádou, pretože stúpa cez odvetrávanie a je doslova „odvádzaný“, čím sa vytvára optimálna teplotná rovnováha. V zime táto konštrukcia vytvára tepelnú ochranu, pretože sa zvyšuje odpor pri prestupe tepla v odvetrávanom priestore. Toto vyrovnávanie teploty na úrovni odvetrávania umožňuje príjemnú klímu v interiéri počas všetkých ročných období.

Fasáda PREFA je vonkajším ochranným plášťom vášho domu a zároveň slúži ako vizuálny dizajnový prvok na skrášlenie vášho domu. Je nielen krásna na pohľad, ale poskytuje vášmu domu aj ochranu pred vetrom a poveternostnými vplyvmi. Okrem toho odolný hliníkový obklad PREFA chráni vrstvy za ním (nosnú konštrukciu, izoláciu a spodnú konštrukciu) pred poveternostnými vplyvmi. Keďže vaša fasáda PREFA je mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom, môžete sa z jej krásneho vzhľadu tešiť celé desaťročia.

Je potrebné poznamenať, že fasádne výrobky PREFA by sa nemali zamieňať so sendvičovými panelmi alebo inými výrobkami s integrovanou izoláciou, pretože tie sa špecializujú výlučne na vyššie uvedené funkcie (ochrana a vizuálny dizajn). Ak chcete mať aj vy kvalitnú hliníkovú fasádu PREFA, vyškolený remeselník vám nielen viditeľne skrášli dom fasádnym obkladom PREFA, ale postará sa aj o vhodnú spodnú konštrukciu a na želanie aj o vhodnú izoláciu.

Konštrukcia zavesenej odvetrávanej fasády má zabrániť tvorbe vlhkosti. Oddelenie izolácie a fasádneho obkladu vytvára konštantné prúdenie vzduchu na úrovni odvetrávania, ktoré reguluje rovnováhu vlhkosti a zabezpečuje sucho. Vďaka trvalému vetraniu sa pod fasádou pri správnej inštalácii nemôže tvoriť pleseň.

Pri správnej konštrukcii fasády PREFA sa v oblasti prívodu a odvodu vzduchu inštaluje perforovaný plech alebo vetracia mriežka, ktorá slúži ako ochrana proti zvieratám. Drobné živočíchy, ako sú vtáky alebo myši, preto pri správnej inštalácii nemôžu na vašej fasáde zanechať žiadne škody.

Výrobky PREFA sú k dispozícii výhradne u našich vyškolených, samostatných „partnerských firiem“, ktoré ich aj odborne správne namontujú. Týmto spôsobom chceme zabezpečiť, aby boli naše výrobky nainštalované profesionálne. Našim remeselníkom ponúkame pravidelné školenia v akadémii PREFA, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť stálu kvalitu pri práci s našimi výrobkami.

Hliník je možné 100 % recyklovať bez straty kvality. Recyklácia si vyžaduje len približne 5 % pôvodnej výrobnej energie. Spoločnosť PREFA používa prevažne recyklovaný hliník, tzv. sekundárny hliník. Preto je hliník ideálnym materiálom aj z ekologického hľadiska.

Na výrobky s výnimočným povrchom P.10 poskytuje spoločnosť PREFA 40-ročnú záruku na farbu a materiál proti rozbitiu, korózii (hrdzi), poškodeniu mrazom, odlupovaniu a tvorbe bublín.

Spoločnosť PREFA nedodáva jadro PE, ale vysokokvalitné jadro FR v hliníkových kompozitných paneloch. Skratka FR znamená „ohňovzdorný“. To znamená „ťažko zápalný“ (klasifikácia reakcie pri požiari podľa EN 13501-1 „B-s1, d0“). Ďalej sa hliníkové kompozitné panely PREFA dodávajú aj s nehorľavým jadrom A2. Podrobnosti o požiarnej klasifikácii fasád PREFA nájdete v informačnom liste PREFA o protipožiarnej ochrane.

Všetky hliníkové fasádne systémy PREFA sa vyrábajú ako zavesené prevetrávané fasády (VHF). Ide o stáročia používaný a osvedčený systém, ktorý vďaka špeciálnej konštrukcii pozitívne vplýva na interiérovú klímu. Vzduch môže cirkulovať medzi murivom a fasádou PREFA, čím sa odvádza vlhkosť vznikajúca za kovovou fasádou.

Všetky fasádne systémy a všetko montážne príslušenstvo sú navzájom zladené a dajú sa kombinovať so strešnými systémami. Vďaka tomuto kompletnému systému je možné dokonalé farebné zladenie výrobkov PREFA vrátane príslušenstva.

Fasáda PREFA sa dá individuálne prispôsobiť vďaka rôznym farbám a tvarovým verziám. Fasádne systémy sa vyrábajú ako zavesené prevetrávané fasády s dlhou životnosťou, čo má pozitívny vplyv na interiérovú klímu. Okrem toho je vo forme kompletného systému možné naprojektovanie fasád so zladenými strešnými systémami.

Hliníkové plášte stien sú dobre chránené voči poveternostným vplyvom. Napriek tomu by sa mali fasády PREFA pravidelne kontrolovať a čistiť. Čistenie je nekomplikované a nie je súčasťou 40-ročnej záruky na materiál proti rozbitiu, korózii (hrdza) a poškodeniu mrazom.

Každý stavebný zámer je individuálny. Obráťte sa na kontaktnú osobu PREFA, ktorá vám poradí a prípadne odporučí remeselníka vo vašom okolí.

S vašimi otázkami, želaniami a podnetmi sa obráťte na našich expertov, ktorí vám radi pomôžu. 

Ochrana pred povodňami

Protipovodňová ochrana PREFA pozostáva z celkovo 10 zložiek.

Áno, je možná dodávka v štandardných farbách RAL.

Nízka hmotnosť hliníkových profilov umožňuje v prípade mimoriadnej situácie rýchlu a jednoduchú montáž – v núdzovom prípade to dokonca zvládne aj jedna osoba!

Systém protipovodňovej ochrany PREFA prešiel testovaním a získal certifikát Európskeho zväzu protipovodňovej ochrany.

Systém vyžaduje na montáž stabilný nosný podklad ako betón či tehly a mal by ho v ideálnom prípade vopred skontrolovať statik.

Dĺžka sa určuje podľa statických výpočtov a závisí od výšky hrádze. Výška býva štandardne do 200 cm: to zodpovedá desiatim hradidlám po 200 mm. Možné je však aj špeciálne riešenie.

Mobilná protipovodňová ochrana PREFA so systémom hradidiel z hliníka slúži na ochranu objektov a krajiny.

Protipovodňovú ochranu PREFA dodávajú a odborne namontujú regionálne partnerské firmy spoločnosti PREFA.