PREHLÁSENIE K OCHRANE OSOBNYCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov myslíme veľmi vážne a riadime sa zákonom o ochrane osobných údajov. Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky našich zmluvných partnerov a ďalších predkladateľov, za ich obsah nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Následujúce prehlásenie Vám poskytne prehľad o tom, kde túto ochranu zaručujeme, a ktoré údaje získavame a k akému účelu.

COOKIES

Naše webové stránky používají na niekoľkých miestach tzv. cookies. Tieto súbory slúžia na to, aby sme našu ponuku mohli tvoriť pre uživateľa priateľskejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si Váš prehliadač ukládá vo Vašom počítači. V našich cookies sa nenachádzajú žiadne vaše osobné údaje. Cookies vo Vašom počítači nepôsobia škodlivo a neobsahujú žiadne víry. V nasledujúcom odstavci Štatistika je popísané, ktorý software na našich stránkách používa cookies.

Používanie cookies môžete v svojom prehliadači kedykoľvek zakázať. Potom ale upozorňujeme, že niektoré časti webových stránok sa nemusia zobrazovať optimálně a prípadne nemusia pracovať správne.

ŠTATISTIKY

Google Analytics

„Táto webová stránka používa Google Analytics, analytickú službu Google Inc. (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, tzn. malé textové súbory, ktoré sa ukládajú vo Vašom počítači a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. Informácie o využívaní tejto webovej stránky, vytvorené na základe cookies, sa (vrátane vašej IP adresy) prenášajú na server Google v USA a tam sa archivujú. Google tieto informácie používa na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, k tvorbe správ o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľa webovej stránky a k umožneniu poskytovania ďalších služieb súvisiacich s využitím webovej stránky a internetu. Tieto informáce sú spoločnosťou Google poskytované tretím stranám, pokiaľ to je stanovené zákonom alebo pokiaľ sú tieto údaje z poverenia spoločnosťi Google spracovávané tretími stranami. Vaša IP adresa nie je ale v žiadnom prípade spojovaná s ďalšími údajmi Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením vášho softwarového prehliadača; potom Vás však upozorňujeme, že v takomto prípade nemusia byť prípadne niektoré funkcie tejto webovej stránky dostupné v plnom rozsahu. Použitím tejto webovej stránky udeľujete súhlas s výššie uvedeným spôsobom spracovávania svojich osobných údajov spoločnosťou Google a pre výššie uvedený účel.“

(Podmienky Google Analytics)

Kontakt