Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

Technické výkresy, texty pre výberové konania, príklady na tému ochrany pamiatok a špeciálne riešenia pre špeciálne objekty na stiahnutie zadarmo.

TECHNICKÉ VÝKRESY

Upozornenie: súbory .DWG a .DXF môžete uložiť kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom „Uložiť cieľ odkazu ako" z menu.

STRECHA / STREŠNÁ KONŠTRUKCIA - PRÍKLADY KONŠTRUKCIÍ

523 KB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dwg 1 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.pdf 2 MB PREFA_Details_Dach_Dachaufbauten-Konstruktionsbeispiele_2019_Q1.dxf

STRECHA / FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dwg 19 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_2017_Q4_DE.pdf

STRECHA / FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA R.16

7 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dwg 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf 26 MB PREFA_Details_Dach_Dachplatte_R.16_2017_Q4_DE.dxf

STRECHA / FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠABLÓNA

5 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dwg 24 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_29x29_2017_Q4_DE.pdf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachrauten_44x44_2017_Q4_DE.pdf

STRECHA / FALCOVANÝ STREŠNÝ ŠINDEĽ

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dwg 21 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachschindel_2017_Q4_DE.pdf

STRECHA / FX.12 STREŠNÝ PANEL

6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dwg 22 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.dxf PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2016_Q1 6 MB PREFA_Details_Dach_Dachpaneel_FX.12_2017_Q4_DE.pdf

STRECHA / FX.12 PRÍKLADY KLADENIA

270 KB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dwg FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 193 KB FX.12_Verlegebeispiele_2014_Q4.pdf 3 MB FX.12_Verlegebeispiele_2013_Q2.dxf

STRECHA / PREFALZ

10 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dwg 30 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.dxf 6 MB PREFA_Details_Dach_PREFALZ_DE_190213.pdf

FASÁDA / HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÝ PANEL

2 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.pdf 908 KB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.dxf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_mechanisch_2018_Q2.pdf 5 MB PREFA_Details_Fassade_Verbundplatte_geklebt_2017_Q2.dxf

FASÁDA / FX.12 FASÁDNY PANEL

746 KB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_2017_Q2.pdf

FASÁDA / PREFALZ

821 KB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.dwg 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_PREFALZ_vertikal_2017_Q2.pdf

FASÁDA / FASÁDNY PROFIL S VLNOU

1 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dwg 5 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_horizontal_2019_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Profilwelle_vertikal_2019_Q2.pdf

FASÁDA / FASÁDNY MISKOVITÝ PROFIL

2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dwg 9 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_2013_Q3.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_horizontal_2013_Q3.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Schalenprofil_vertikal_2013_Q3.pdf

FASÁDA / SIDING

7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.dxf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_horizontal_2018_Q1.pdf 3 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.pdf 7 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dwg 22 MB PREFA_Details_Fassade_Siding_vertikal_2018_Q1.dxf

FASÁDA / FASÁDNA ŠABLÓNA

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.dxf 1 MB PREFA_Details_Fassade_Wandraute_20X20_2017_Q2.pdf

FASÁDA / FASÁDNY VLNITÝ PROFIL

1 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dwg 3 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Wellprofil_vertikal_2017_Q2.pdf

FASÁDA / FASÁDNY PRELAMOVANÝ (ZÚBKOVÝ) PROFIL

737 KB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2_02.dwg 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.dxf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_horizontal_2017_Q2.pdf 2 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.pdf 4 MB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.dxf 820 KB PREFA_Details_Fassade_Zackenprofil_vertikal_2017_Q2.dwg

 

 

3D DÁTA

STREŠNÉ SYSTÉMY

15 MB Falcovaná škridla 2 MB Strešný panel R.16 4 MB Falcovaný šindeľ 2 MB Falcovaný strešný šindeľ DS.19 1 MB Strešný panel FX.12 704 KB falcovaná šablóna 29x29 164 KB falcovaná šablóna 44x44 828 KB Strešné systém Prefalz

FASÁDNE SYSTÉMY

1 MB Fasádny panel FX.12 192 KB Siding 110 KB Fasádna šablóna 20x20 257 KB Fasádna šablóna 29x29 157 KB Fasádna šablóna 44x44 117 KB Fasádny šindeľ 55 KB Fasádny profil s vlnou 63 KB Fasádny prelamovaný profil

 

 

TEXTY PRE VÝBEROVÉ KONANIE

STRECHA / ODVODNENIE STRECHY

317 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2019-07.doc 256 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachentwaesserung_PREFA_2019-07.pdf

STRECHA / FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA

323 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachplatte_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden-Dachplatte_PREFA_2020-08.pdf

STRECHA / FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠABLÓNA

321 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachraute_29x29_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden_Dachraute-29x29_2020-08.pdf

STRECHA / FALCOVANÝ STREŠNÝ ŠINDEĽ

318 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachschindel_PREFA_2019-07.doc 6 MB PREFA_Ausschreibungsleitfaden-Dachschindel_2020-08.pdf

STRECHA / FALZONAL

84 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.doc 337 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_FALZONAL.pdf

STRECHA / FX.12 STREŠNÝ PANEL

322 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_Dachpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.doc 6 MB 02010307_DE_Ausschreibungsleitfaden_Dachpaneel-FX.12_PREFA_2020-08.pdf

STRECHA / PREFALZ DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

315 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Dach_PREFALZ_PREFA_2019-07.doc 5 MB 02010308_DE_Ausschreibungsleitfaden-PREFALZ-Dach_2020-10.pdf

FASÁDA / HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÝ PANEL

289 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_PREFA_2019-07.doc 236 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Aluminium_Verbundplatte_PREFA_2019-07.pdf

FASÁDA / FX.12 FASÁDNY PANEL

272 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.doc 202 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Fassadenpaneel_FX.12_PREFA_2019-07.pdf

FASÁDA / PREFALZ UHLOVÁ PRÍPONKA

271 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_PREFA_2019-07.doc 196 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_PREFALZ_PREFA_2019-07.pdf

FASÁDA / FASÁDNY PROFIL S VLNOU

276 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_PREFA_2019-07.doc 185 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Profilwelle_PREFA_2019-07.pdf

FASÁDA / SIDINGS

228 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_PREFA_2019-08.pdf 289 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Siding_PREFA_2019-08.doc

FASÁDA / NOSNÁ KONŠTRUKCIA

267 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2019-07.doc 170 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Unterkonstruktion_PREFA_2019-07.pdf

FASÁDA / FASÁDNA ŠABLÓNA

273 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2019-07.doc 203 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_20x20_PREFA_2019-07.pdf 272 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2019-07.doc 203 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandraute_29x29_PREFA_2019-07.pdf

FASÁDA / FASÁDNY ŠINDEĽ

273 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_PREFA_2019-07.doc 206 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Wandschindel_PREFA_2019-07.pdf

FASÁDA / FASÁDNY PRELAMOVANÝ (ZÚBKOVÝ) PROFIL

274 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2019-07.doc 184 KB PREFA_Ausschreibungstexte_Fassade_Zackenprofil_PREFA_2019-07.pdf

 

 

OBJEKTY OCHRANY PAMIATOK

Bahnhof_StPoelten.pdf 1 MB Bahnhof_StPoelten.pdf Cityhotel.pdf 1 MB Cityhotel.pdf Eishalle_Italien.pdf 1 MB Eishalle_Italien.pdf Grabeskirche_Aachen.pdf 1 MB Grabeskirche_Aachen.pdf Hotel_Polen.pdf 1 MB Hotel_Polen.pdf Hotel_Sacher.pdf 1 MB Hotel_Sacher.pdf Hugo_Breitnerhof.pdf 1 MB Hugo_Breitnerhof.pdf Kloster_Tschechien.pdf 1 MB Kloster_Tschechien.pdf Palais_Motesichych.pdf 1 MB Palais_Motesichych.pdf Schloss_CZ.pdf 1 MB Schloss_CZ.pdf Stadthaus_Warschau.pdf 1 MB Stadthaus_Warschau.pdf

 

 

OBJEKTY ŠPECIÁLNYCH RIEŠENÍ

Špeciálne riešenie Krems, 07 225 KB Špeciálne riešenie Krems, 07 Špeciálne riešenie Live Science Lab, Maria Gugging, 02 1 MB Špeciálne riešenie Live Science Lab, Maria Gugging, 02 Špeciálne riešenie Seefeld, 03 694 KB Špeciálne riešenie Seefeld, 03 Špeciálne riešenie hudobný spolok Zwettl, 04 743 KB Špeciálne riešenie hudobný spolok Zwettl, 04 Špeciálne riešenie bytový dom Berlin, 05 906 KB Špeciálne riešenie bytový dom Berlin, 05 Špeciálne riešenie Diakoniewerk Gallneukirchen, 06 860 KB Špeciálne riešenie Diakoniewerk Gallneukirchen, 06

 

 

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

52 KB SDS_Hydro_Color_PREFA_diverse_Farben_SK.pdf 313 KB SDS_PREFA_Falzgel_SK_2017.pdf 245 KB SDS_PREFA_Haftreiniger_-_SK.pdf 173 KB SDS_PREFA_Spezialkleber_-_SK.pdf 264 KB SDS_PREFA_Spezialsilikon_SK.pdf

 

 

Kontakt