Aké predpisy spĺňa protipovodňová ochrana PREFA? : Certifikácie a predpisy - Protipovodňová ochrana PREFA

Testovaná a certifikovaná

Systém protipovodňovej ochrany PREFA prešiel testovaním a získal certifikát Európskeho zväzu protipovodňovej ochrany. To zodpovedá podkladom pre plánovanie a aplikáciu v rámci smerníc Zväzu inžinierov pre vodné a odpadové hospodárstvo a vodohospodárske a lesnícke technické stavby (BWK, Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V.).

Garancia a záruka

Pri protipovodňovej ochrane sa neuplatňuje 40-ročná záruka. Platí záruka stanovená zákonom. Viac informácií získate u partnerov PREFA.