Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

AKO SA INŠTALUJÚ SNEHOVÉ ZÁBRANY?

Pri spracovávaní dodržujte pokyny PREFA ku kladeniu, príslušné odborové normy a bezpečnostné predpisy. Rozsiahle pokyny ku kladeniu s podrobnými informáciami, cenníky, sortiment príslušenstva, technické letáky, videá z montáží a podobne získate zadarmo na nižšie uvedených adresách. Hliníkové snehové zábrany PREFA montujte podľa platných montážnych schém, v závislosti na sklone strechy a zaťaženiu snehom. Každú zábranu pripevnite dvoma klincami.Používajte len originálne snehové zábrany PREFA.Pozor: Snehové zábrany v žiadnom prípade nepoužívajte ako montážnu pomôcku pri pokládke!

Predpoklady:

  • Nosná konštrukcia je dimenzovaná podľa EN 1991-1-3 a B1991-1-3
  • Dodržujte montážne pokyny pre snehové zábrany
  • Pre strešné konštrukcie h>1,0 m je potrebné osobitné posúdenie
  • So snehovými prevismi sa neuvažuje!
  • Súčiniteľ zaťaženia snehom s μ = 0,80

 

STANOVENIE POTREBY SNEHOVÝCH ZÁBRAN PRE MALOFORMÁTY

stanovenie zaťaženia snehom

stanovenie zaťaženia snehom

P ... PREFA falcovaná strešná škridla, R.16 ... PREFA falcovaná strešná škridla R.16, S ... PREFA falcovaný strešný šindeľ, DS19 ... Falcovaný strešný šindeľ DS.19, R29 ... PREFA falcovaná strešná šablóna 29 × 29, R44 ... PREFA falcovaná strešná šablóna 44 × 44, FX.12 ... PREFA strešný panel FX.12

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA

schéma pokládky P1

schéma pokládky P2

schéma pokládky P3

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA R.16

schéma kladenia R.16 1

schéma kladenia R.16 2

schéma kladenia R.16 3

PREFA FALCOVANÝ STREŠNÝ ŠINDEĽ

schéma pokládky S1

schéma pokládky S2

schéma pokládky S3

PREFA FALCOVANÝ STREŠNÝ ŠINDEĽ DS.19

schéma pokládky DS19 1

schéma pokládky DS19 2

schéma pokládky DS19 3

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠABLÓNA 29 × 29

schéma pokládky R291

schéma pokládky R29 2

schéma pokládky R29 3

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠABLÓNA 44 × 44

schéma kladenia R44 1

schéma kladenia R44 2

schéma kladenia R44 3

PREFA STREŠNÝ PANEL FX.12

schéma kladenia FX.12 1

schéma kladenia FX.12 2

schéma kladenia FX.12 3

Všeobecné upozornenie:

Vlastník budovy zásadne zodpovedá za škody spôsobené pádom snehu zo strechy. Tejto zodpovednosti sa nedá zbaviť umiestením varovných tabuliek ani inštaláciou snehových zábran. Dokonca aj pri dostatočnom nadimenzovaní a správnej montáži snehových zábran sa nedá vylúčit pád snehových lavín zo strechy. Zhotoviteľ strechy voči svojim zákazníkom (vlastníkom objektov) zásadne ručí za škody vzniknuté v dôsledku nedostačujúceho nadimenzovania resp. neodbornou montážou. Pokiaľ si zákazník z optických alebo iných dôvodov aj cez upozornenie praje instalovať menšie množstvo snehových zábran, nastáva pre zhotoviteľa informačná povinnosť. V zmluve sa písomnou formou dôrazne upozorní na zrealizovanie nezodpovedajúce norme a na z toho plynúce možné následky.

Doporučenie:Nad vstupmi do domov a nad verejnými pozemkami sa ako prídavné opatrenie dajú namontovať snehové zábrany. V oblasti vikierov, komínov, solárnych kolektorov, prielezných otvorov, strešných okien, ventilačných rúr a podobne sa môže v závislosti na ich polohe instalovať prídavný systém pre zachytenie snehu (zvýšený počet snehových zarážok alebo zábran). Hliníkové snehové zábrany PREFA montujte podľa platných montážnych schém, v závislosti na sklone strechy a zaťaženiu snehom. Každú zbranu pripevnite dvoma klincami. Používajte len originálne snehové zábrany PREFA.

GALÉRIA REKONŠTRUKCIÍ

OBJEKTY PRED A PO REKONŠTRUKCII

Vďaka nízkej hmotnosti je každá rekonštruckia fasády alebo strechy hračkou. Kozmetický zásah má tiež viditeľné účinky.

DO GALÉRIE REKONŠTRUKCIÍ
Informačné materiály

OBJEDNAŤ SI KATALÓGY ZADARMO

Odtiaľto odchádza pošta: Pošleme Vám produktové katalógy PREFA do Vašej e-mailovej alebo poštovej schránky.

OBJEDNAŤ ZADARMO
HLINÍK AKO MATERIÁL

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ, UNIVERZÁLNY, ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Hliník je optimálny materiál pre investorov stavieb a rekonštrukcií. Tu sa zoznámite so všetkými výhodami.

OBJAVTE VÝHODY
Kontakt