Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

AKO SA INŠTALUJÚ SNEHOVÉ ZÁBRANY?

Pri spracovávaní dodržujte pokyny PREFA ku kladeniu, príslušné odborové normy a bezpečnostné predpisy. Rozsiahle pokyny ku kladeniu s podrobnými informáciami, cenníky, sortiment príslušenstva, technické letáky, videá z montáží a podobne získate zadarmo na nižšie uvedených adresách. Hliníkové snehové zábrany PREFA montujte podľa platných montážnych schém, v závislosti na sklone strechy a zaťaženiu snehom. Každú zábranu pripevnite dvoma klincami.Používajte len originálne snehové zábrany PREFA.Pozor: Snehové zábrany v žiadnom prípade nepoužívajte ako montážnu pomôcku pri pokládke!

Predpoklady:

  • Nosná konštrukcia je dimenzovaná podľa EN 1991-1-3 a B1991-1-3
  • Dodržujte montážne pokyny pre snehové zábrany
  • Pre strešné konštrukcie h>1,0 m je potrebné osobitné posúdenie
  • So snehovými prevismi sa neuvažuje!
  • Súčiniteľ zaťaženia snehom s μ = 0,80

 

STANOVENIE POTREBY SNEHOVÝCH ZÁBRAN PRE MALOFORMÁTY

stanovenie zaťaženia snehom

stanovenie zaťaženia snehom

P ... PREFA falcovaná strešná škridla, R.16 ... PREFA falcovaná strešná škridla R.16, S ... PREFA falcovaný strešný šindeľ, R29 ... PREFA falcovaná strešná šablóna 29x29, R44 ... PREFA falcovaná strešná šablóna 44x44, FX.12 ... PREFA strešný panel FX.12

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA

schéma pokládky P1

schéma pokládky P2

schéma pokládky P3

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠKRIDLA R.16

schéma kladenia R.16 1

schéma kladenia R.16 2

schéma kladenia R.16 3

PREFA FALCOVANÝ STREŠNÝ ŠINDEĽ

schéma pokládky S1

schéma pokládky S2

schéma pokládky S3

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠABLÓNA 29X29

schéma pokládky R291

schéma pokládky R29 2

schéma pokládky R29 3

PREFA FALCOVANÁ STREŠNÁ ŠABLÓNA 44X44

schéma kladenia R44 1

schéma kladenia R44 2

schéma kladenia R44 3

PREFA STREŠNÝ PANEL FX.12

schéma kladenia FX.12 1

schéma kladenia FX.12 2

schéma kladenia FX.12 3

Všeobecné upozornenie:

Vlastník budovy zásadne zodpovedá za škody spôsobené pádom snehu zo strechy. Tejto zodpovednosti sa nedá zbaviť umiestením varovných tabuliek ani inštaláciou snehových zábran. Dokonca aj pri dostatočnom nadimenzovaní a správnej montáži snehových zábran sa nedá vylúčit pád snehových lavín zo strechy. Zhotoviteľ strechy voči svojim zákazníkom (vlastníkom objektov) zásadne ručí za škody vzniknuté v dôsledku nedostačujúceho nadimenzovania resp. neodbornou montážou. Pokiaľ si zákazník z optických alebo iných dôvodov aj cez upozornenie praje instalovať menšie množstvo snehových zábran, nastáva pre zhotoviteľa informačná povinnosť. V zmluve sa písomnou formou dôrazne upozorní na zrealizovanie nezodpovedajúce norme a na z toho plynúce možné následky.

Doporučenie:Nad vstupmi do domov a nad verejnými pozemkami sa ako prídavné opatrenie dajú namontovať snehové zábrany. V oblasti vikierov, komínov, solárnych kolektorov, prielezných otvorov, strešných okien, ventilačných rúr a podobne sa môže v závislosti na ich polohe instalovať prídavný systém pre zachytenie snehu (zvýšený počet snehových zarážok alebo zábran). Hliníkové snehové zábrany PREFA montujte podľa platných montážnych schém, v závislosti na sklone strechy a zaťaženiu snehom. Každú zbranu pripevnite dvoma klincami. Používajte len originálne snehové zábrany PREFA.

GALÉRIA REKONŠTRUKCIÍ

OBJEKTY PRED A PO REKONŠTRUKCII

Vďaka nízkej hmotnosti je každá rekonštruckia fasády alebo strechy hračkou. Kozmetický zásah má tiež viditeľné účinky.

DO GALÉRIE REKONŠTRUKCIÍ
Informačné materiály

OBJEDNAŤ SI KATALÓGY ZADARMO

Odtiaľto odchádza pošta: Pošleme Vám produktové katalógy PREFA do Vašej e-mailovej alebo poštovej schránky.

OBJEDNAŤ ZADARMO
HLINÍK AKO MATERIÁL

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ, UNIVERZÁLNY, ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Hliník je optimálny materiál pre investorov stavieb a rekonštrukcií. Tu sa zoznámite so všetkými výhodami.

OBJAVTE VÝHODY
Kontakt