Kompletný program pre váš úspech

Od správneho spracovania a montáže až po úspešný predajný rozhovor.
- tu nájdete všetky možnosti vzdelávania sa pre PREFA realizátorov.

MALOFORMÁT 1

Cieľom školenia je získať zručnosti, oboznámiť sa s novinkami, ktoré vám ukážu nové možnosti, inšpirovať sa a vzájomne si odovzdať skúsenosti a poznatky.

MALOFORMÁT 2

Cieľom školenia je získať zručnosti, oboznámiť sa s novinkami, ktoré vám ukážu nové možnosti, inšpirovať sa a vzájomne si odovzdať skúsenosti a poznatky.

PREFALZ 1

Cieľom školenia je získať zručnosti, oboznámiť sa s novinkami, ktoré vám ukážu nové možnosti, inšpirovať sa a vzájomne si odovzdať skúsenosti a poznatky.

PREFALZ 2

Cieľom školenia je získať zručnosti, oboznámiť sa s novinkami, ktoré vám ukážu nové možnosti, inšpirovať sa a vzájomne si odovzdať skúsenosti a poznatky.

FASÁDA 1

Cieľom školenia je získať zručnosti, oboznámiť sa s novinkami, ktoré vám ukážu nové možnosti, inšpirovať sa a vzájomne si odovzdať skúsenosti a poznatky.