Kompletný program pre váš úspech

Od správneho spracovania a montáže až po úspešný predajný rozhovor.
- tu nájdete všetky možnosti vzdelávania sa pre PREFA realizátorov.

1. MALOFORMÁT - ZÁKLAD

Úlohou kurzu je osvojiť si základné klampiarske techniky.

2. MALOFORMÁT - PROFI

Úlohou kurzu je osvojiť si rozvinutejšie klampiarske techniky.

3. PREFALZ - ZÁKLAD

Úlohou kurzu je osvojiť si základné klampiarske techniky.

4. PREFALZ - PROFI

Úlohou kurzu je osvojiť si rozvinutejšie klampiarske techniky.