AKÝ MINIMÁLNY SKLON STRECHY JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PRI STRECHÁCH PREFA?

Minimálny sklon strechy pre PREFA strešné škridle R.16:

MINIMÁLNY SKLON STRECHY PRE PREFA STREŠNÉ ŠKRIDLE R.16:

od 17°
kladenie na plné debnenie (min. hrúbka. 24 mm)!

Minimálny sklon strechy pre PREFA strešné škridle:

MINIMÁLNY SKLON STRECHY PRE PREFA STREŠNÉ ŠKRIDLE:

do dĺžky krokvy 7 m = od 17° (cca 21%)
dĺžka krokvy 7 - 12 m = od 14° (cca 25%)
dĺžka krokvy > 12 m = od 16° (cca 29%)

Minimálny sklon strechy pre PREFA strešné šablóny 44x44:

MINIMÁLNY SKLON STRECHY PRE PREFA STREŠNÉ ŠABLÓNY 44X44:

do dĺžky krokvy 7 m = od 17° (cca 21%)
dĺžka krokvy 7 - 12 m = od 14° (cca 25%)
dĺžka krokvy > 12 m = od 16° (cca 29%)

Minimálny sklon strechy pre PREFA strešné šablóny 29x29:

MINIMÁLNY SKLON STRECHY PRE PREFA STREŠNÉ ŠABLÓNY 29X29:

od 22° (cca 40%)
kladenie na plné debnenie

Minimálny sklon strechy pre PREFA strešné šindle:

MINIMÁLNY SKLON STRECHY PRE PREFA STREŠNÉ ŠINDLE:

od 25° (cca 47%)
pokládka len na plné debenie

Minimálny sklon strechy pre PREFA strešné panely FX.12:

MINIMÁLNY SKLON STRECHY PRE PREFA STREŠNÉ PANELY FX.12:

od 17°
kladenie na plné debnenie (min. hrúbka. 24 mm)

Minimálny sklon strechy pre PREFALZ:

MINIMÁLNY SKLON STRECHY PRE PREFALZ:

od 3° (cca 6%)

Doporučenie: sklon strechy by mal byť plánovaný pokiaľ je možné so sklonom > 7º (13%). Tiež je však potrebné dodržať platné normy resp. odborové smernice v danej zemi.

GALÉRIA REKONŠTRUKCIÍ

OBJEKTY PRED A PO REKONŠTRUKCII

Vďaka nízkej hmotnosti je každá rekonštruckia fasády alebo strechy hračkou. Kozmetický zásah má tiež viditeľné účinky.

DO GALÉRIE REKONŠTRUKCIÍ
Informačné materiály

OBJEDNAŤ SI KATALÓGY ZADARMO

Odtiaľto odchádza pošta: Pošleme Vám produktové katalógy PREFA do Vašej e-mailovej alebo poštovej schránky.

OBJEDNAŤ ZADARMO
HLINÍK AKO MATERIÁL

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ, UNIVERZÁLNY, ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Hliník je optimálny materiál pre investorov stavieb a rekonštrukcií. Tu sa zoznámite so všetkými výhodami.

OBJAVTE VÝHODY
Kontakt