Ako porozumieť pojmom studená a teplá strecha?

Studená, dvojplášťová strecha má na rozdiel od teplej, jednoplášťovej strechy medzi strešným pláštom a tep. izoláciou odvetrávanú vrstvu s prívodom a odvodom vzduchu (pozri skladbu strechy). 

Ako teplá, jednoplášťová strecha je označovaná strešná konštrukcia, ktorá nemá medzi nosnou konštrukciou strešnej krytiny a strešným plášťom žiadne odvetrávanie!