Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

AKÉ SÚ ZVLÁŠTNOSTI MATERIÁLU HLINÍK?

VÝROBA HLINÍKA

1. Primárny hliník
Primárny hliník (aluminium) sa získava z bauxitu, ktorý je pomenovaný podľa náleziska (Les Baux). Bauxit sa spravidla skládá zo 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny kremičitej. Hlavné náleziská: Južná Amerika, Austrália a Afrika.

  • Spracovanie bauxitu: surový bauxit sa drtí, suší a jemne rozomelie.
  • Získavanie oxidu hlinitého z bauxitu: nežiadúce prímesi sa odstrania pomocou lúhu sodného, tak se získla konečne čistý biely oxid hlinitý.
  • Redukcia oxidu hlinitého na hliník pomocou elektrolýzy: oxid hlinitý sa rozpustí v roztavenom kryolite. Tento roztok sa v elektrolytickej peci rozloží jednosmerným prúdom na složky. Hliník sa zhromažďuje na dne a uvoľňovaný kyslík sa viaže s uhlíkom elektród na oxid uhličitý.

2. Druhotný hliník
Druhotný hliník je z recyklovaného hliníka a získava sa zo separovaného kovového šrotu. Náklady na opätovné získanie predstavujú cca 5% výrobných nákladov na výrobu primárneho hliníka.

HLINÍK A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri výrobe hliníkových produktov PREFA sa z veľkej části používá druhotný hliník. To znamená, že hliník je zo 100% recyklovateľný bez významnej straty kvality!Vďaka dlhej životnosti, bezúdržbovovosti, dobrej recyklovateľnosti a nízkej hmotnosti (výhody v preprave) dosahuje hliník mimoriadne pozitívnu ekologickú bilanciu.

Informačné materiály

OBJEDNAŤ SI KATALÓGY ZADARMO

Odtiaľto odchádza pošta: Pošleme Vám produktové katalógy PREFA do Vašej e-mailovej alebo poštovej schránky.

OBJEDNAŤ ZADARMO
HLINÍK AKO MATERIÁL

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ, UNIVERZÁLNY, ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Hliník je optimálny materiál pre investorov stavieb a rekonštrukcií. Tu sa zoznámite so všetkými výhodami.

OBJAVTE VÝHODY
PREFA FOTOSERVIS

VÁŠ DOM V PREFA DIZAJNE

Fotomontážou Vám ukážeme, ako krásne môže vyzerať Váš dom s novou strechou alebo fasádou PREFA.

K FOTOSERVISU
Kontakt