Aké sú zvláštnosti materiálu hliník?

Výroba hliníka

1. Primárny hliník
Primárny hliník (aluminium) sa získava z bauxitu, ktorý je pomenovaný podľa náleziska (Les Baux). Bauxit sa spravidla skládá zo 60% z oxidu hlinitého, oxidu železitého a kyseliny kremičitej. Hlavné náleziská: Južná Amerika, Austrália a Afrika.

  • Spracovanie bauxitu: surový bauxit sa drtí, suší a jemne rozomelie.
  • Získavanie oxidu hlinitého z bauxitu: nežiadúce prímesi sa odstrania pomocou lúhu sodného, tak se získla konečne čistý biely oxid hlinitý.
  • Redukcia oxidu hlinitého na hliník pomocou elektrolýzy: oxid hlinitý sa rozpustí v roztavenom kryolite. Tento roztok sa v elektrolytickej peci rozloží jednosmerným prúdom na složky. Hliník sa zhromažďuje na dne a uvoľňovaný kyslík sa viaže s uhlíkom elektród na oxid uhličitý.

2. Druhotný hliník
Druhotný hliník je z recyklovaného hliníka a získava sa zo separovaného kovového šrotu. Náklady na opätovné získanie predstavujú cca 5% výrobných nákladov na výrobu primárneho hliníka.

Hliník a životné prostredie

Pri výrobe hliníkových produktov PREFA sa z veľkej části používá druhotný hliník. To znamená, že hliník je zo 100% recyklovateľný bez významnej straty kvality!

Vďaka dlhej životnosti, bezúdržbovovosti, dobrej recyklovateľnosti a nízkej hmotnosti (výhody v preprave) dosahuje hliník mimoriadne pozitívnu ekologickú bilanciu.