Ako čistiť PREFA strechu?

Údržba a čistenie

Strecha a fasáda sú časti budovy, ktoré sú obzvlášť vystavené poveternostným vplyvom. Slnko a vietor, dážď a sneh, ako aj permanentná vlhkosť (v lesných alebo tienistých lokalitách) majú vplyv na plášť budovy. Usadené nečistoty (napr. prach, lístie, ihličie atď.) môžu zhoršiť funkciu a vzhľad strešnej krytiny, fasády alebo odvodnenie strechy (napr. upchatie). Preto odporúčame vykonať v určitých intervaloch kontrolu strešných krytín a fasádnych obkladov, ako aj strešných odvodňovacích systémov (žľaby a zvody), aby bolo možné včas rozpoznať a odstrániť prípadné zmeny, poškodenia alebo následné škody a znečistenie.

1. Lakovaný hliník PREFA

V prípade ľahkého znečistenia napríklad lístím, vrstvou prachu a podobne:

 • kefy s mäkkými štetinami
 • čistá voda
 • čistiace alebo ošetrovacie prostriedky, ktoré sú vhodné na laky vozidiel (Dodržiavajte pokyny výrobcu čistiacich prostriedkov!)

V prípade silného znečistenia, napr. zvyškami lepidla, olejmi alebo mazivami:

 • Bežné leštidlá na autá, vhodné univerzálne čistiace prostriedky; dodržiavajte pokyny výrobcu čistiacich prostriedkov!
 • V malom množstve sa môže použiť aj lieh.

Záver:

 • Po použití akéhokoľvek čistiaceho prostriedku dôkladne opláchnite čistený povrch čistou vodou.
 • Povrchy nečistite pri priamom slnečnom žiarení!
 • Dodržiavajte pokyny na spracovanie a pokyny výrobcu príslušných čistiacich prostriedkov!
 • Na čistenie nikdy nepoužívajte acetón, nitrocelulózové riedidlá ani podobné rozpúšťadlá alebo výrobky s abrazívnym účinkom!
 • V prípade matných farieb môže dôjsť leštením k zmenám štruktúry alebo lesku.
 • Čistiaci prostriedok a spôsob čistenia vopred otestujte na neviditeľných častiach.
 • Jemné stopy po škrabancoch nezahladzujte lakom (z dlhodobého hľadiska to môže spôsobiť farebné rozdiely).
 • Pri čistení skla, fasád, terás atď., ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti oplechovania, sa na ich čistenie vzťahujú aj vyššie uvedené body.

2. Prírodný hliník

Nelakovaný hliník je prírodný produkt, na ktorom sa vplyvom vody a kyslíka vytvára ochranná oxidačná vrstva. Vlhké ruky alebo čistiace prostriedky podporujú tento prirodzený proces a spôsobujú vznik škvŕn (oxidačné javy) na nelakovanom povrchu.

Pozor: Prírodný hliník má štruktúru, ktorá vzniká valcovaním a vykazuje stopy po trení súvisiace s výrobou (v dôsledku rezania na dĺžku, strihania, navíjania), ktoré sa už prakticky nedajú odstrániť. Tieto stopy po valcovaní a trení sa považujú za typický vzhľad.

Pri obrábaní prírodného hliníka môžu vzniknúť aj jemné škrabance. Prípadné jemné stopy po obrábaní alebo oxidačné škvrny sa dajú dodatočne len ťažko odstrániť. Leštenie alebo brúsenie spôsobuje zmenu štruktúry vzniknutej valcovaním a zvyčajne nezlepšuje vzhľad. Na odstránenie tejto vzniknutej vrstvy sa v žiadnom prípade nesmú používať žiadne čistiace prostriedky. Čistenie sa musí vykonávať len čistou vodou (parný čistič max. 50 °C). Prípadné škvrny spôsobujú rôzne látky (vápno, cement, síra atď.) v závislosti od poveternostných podmienok a chemických reakcií.

3. Znečistenie vegetáciou (riasy, lišajníky a machy)

K tvorbe rias, lišajníkov a machov môže dochádzať za určitých hraničných podmienok na všetkých povrchoch, ako je drevo, sklo, betón, omietka, kov (výnimka: toxický vplyv pri medi). Plechy z prírodného alebo lakovaného hliníka nie sú žiadnou výnimkou. Na budovách sa môže vyskytovať vegetácia na miestach, ktoré sú v blízkosti stromov, na ktorých sa tvorí kondenzát, na miestach bez slnka a/alebo s trvalou vysokou vlhkosťou. Ďalším faktom je, že všetky dodatočne zateplené stavebné konštrukcie znižujú odvádzanie tepla smerom von, a tým predlžujú fázu vysychania povrchu obvodového plášťa budovy.

Výskyt akéhokoľvek druhu vegetácie možno očakávať len za vhodných podmienok prostredia. Ak priaznivý faktor chýba, vegetácia sa nevyvíja. Riasy, lišajníky a machy sú v podstate len optickým zhoršením vzhľadu, resp. prírodnou záležitosťou a nemajú vplyv na materiál našich výrobkov. Je na rozhodnutí majiteľa a na jeho uvážení, či vôbec zabezpečí čistenie postihnutej plochy.

Pokyny na čistenie v prípade optického zhoršenia vzhľadu v dôsledku usadenín: 

V prípade usadenín môže mať úspech opláchnutie parným čističom (max. 50 °C) s pridaním biologicky odbúrateľných čistiacich prostriedkov kompatibilných s farbou (prostriedky na čistenie autolaku). Môže sa použiť aj bežný algicíd proti riasam a fungicíd na ničenie húb. Cieľom tohto ošetrenia je zničiť zvyšné spóry a iné bunky mikroorganizmov. Pri používaní chemikálií dbajte na to, aby sa z ekologických dôvodov nedostali do pôdy a aby bol čistiaci prostriedok kompatibilný s farbou a hliníkom. (Postupujte podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných údajov uvedených na chemickom výrobku.)

Po čistení je potrebné povrch spravidla dôkladne opláchnuť čistou vodou.

Záver

 • Po vyčistení nezískate trvalú ochranu. Po určitom čase môže byť potrebné proces čistenia zopakovať.

Čistenie a údržba našich výrobkov nie sú súčasťou záruky PREFA.