Aká nosná konštrukcia je potrebná pre strechu PREFA?

  • Strešná škridla PREFA sa dá klásť na priečne latovanie zo strešných lát s minimálnymi rozmermi 30x50 mm (spotreba cca 5 bm lát/m²). Je bezpodmienečne nutné dodržať rozteč 419 mm medzi hlavnými latami. V žiadnom prípade sa nesmú vynechať medziľahlé late, pretože okrem iného slúžia aj pri montáži snehových zábran. Pri výpočte je potrebné zvažovať statické požiadavky a rozteč krokiev.
  • Strešné šindle, šablóny, panel FX.12 a PREFALZ sa musia klásť na plné debnenie. Strešnú škridlu PREFA možno klásť na plné debnenie. Plné debnenie sa zhotoví podľa platných noriem. Podľa ÖNORM B2215:2009 je minimálna hrúbka 24 mm a šířka 80 mm - 160 mm. Podľa DIN 4074-1 je minimálna hrúbka 24 mm a šířka 100 mm - 160 mm. Pri výpočte nosnej konštrukcie je potrebné zvažovať statické požiadavky a rozteč krokiev.
  • Počúc snehovou oblasťou 3,25 kN/m² (CH: vzťažná výška 925 m) alebo v územiach kategórie 0, I a II sa vyžaduje pokládka na plné debnenie so živičovou oddeľovacou vrstvou. Klimatické kategórie 0 a I sa v Švajčiarsku a Rakúsku nevyskytujú.  

Oddeľovacia vrstva je vrstva oddeľujúca kovový plášť od podkladu. Oddeľovacie resp. deliace vrstvy majú nasledujúce úlohy:

  • chráni spodný povrch kovu pred škodlivými alkalickými vplyvmi a prípadnými škodlivými vplyvmi prostriedkov na ochranu dreva,
  • uľahčujú pohyb pri dĺžkových zmenách v dôsledku teplotných zmien,
  • chráni drevené debnenie alebo latovanie behom výstavby pred pôsobením vody,
  • znižujú hlučnosť,
  • vyrovnávajú nerovnosť strešnej konštrukcie

Vo všeobecnosti doporučujeme použitie vhodnej živicovej oddeľovacej vrstvy!