Renovácia strechy: Je potrebná nová strecha!: Tipy pre stavbu

Staré škridly alebo šindle, nedostatočná tepelná izolácia – vaša strešná krytina, strešná konštrukcia alebo izolácia strechy už nespĺňajú najnovšie normy? Je vaša strecha poškodená alebo sa dokonca stala nebezpečnou?

V určitom okamihu príde čas, kedy bude potrebné naliehavo vymeniť starú strechu, strešnú konštrukciu alebo tepelnú izoláciu strechy, aby sa zabránilo následným škodám na konštrukcii budovy. V nasledujúcom texte by sme vás radi krok za krokom previedli renováciou vašej strechy. Zistite, ktoré kroky sú potrebné vo fáze plánovania, ktoré faktory by ste mali určite zohľadniť v ponuke a ako sa vám podarí realizovať projekt renovácie.

1. Fáza plánovania

Kedy je potrebná alebo rozumná renovácia strechy? Dôvody obnovy strechy môžu byť rôzne, či už technické alebo optické.

Môže byť potrebná z technických alebo energetických dôvodov:

 • Spotreba energie, a tým aj náklady na vykurovanie sa majú znížiť tepelnou alebo energetickou stránkou renovácie .
 • A fotovoltaický alebo solárny systém má byť nainštalovaný na strechu. Pritom sa rozlišujú systémy na streche a v streche. Systémy v streche sú priamo integrované a nahrádzajú tak strešnú krytinu. Na druhej strane, systémy na streche sú buď vyvýšené, alebo namontované rovnobežne so strechou, ak sú sklon a orientácia strechy vhodné.
 • Vyskytli sa poškodenia súvisiace s vekom ako sú netesnosti (napr. vniknutie vody pri netesnom strešnom okne atď.).
 • Pôsobením extrémnych poveternostných udalostí ako sú víchrice alebo nadmerný tlak snehu, boli spôsobené nenapraviteľné škody.
 • Chyby v stavebnej fyzike ako je pleseň alebo kondenzácia v strešnej konštrukcii, t. j. následné škody spôsobené nesprávnou konštrukciou strechy, je tiež nevyhnutné zrenovovať.
Podrobné plánovanie renovácie vašej strechy so spoločnosťou PREFA

Vyrobenú na mieru a individuálne prispôsobenú vašim potrebám: Každá renovácia strechy so sebou prináša iné požiadavky, preto je nevyhnutné presné plánovanie.

Požadovaná z dôvodu modernizácie:

 • Strecha sa má vymeniť v rámci prestavby podkrovia alebo inej prestavby alebo rozšírenia.
 • Existujú aj vizuálne dôvody. Ak sa napríklad farba alebo náter vašej starej strechy odlupuje, jednoducho sa vám už nepáči alebo sa už nehodí k novej fasáde.

Aké sú možnosti renovácie strechy?

V zásade sa rozlišuje medzi čiastočnou obnovou, t. j. opravou a kompletnou renováciou strechy. Vynára sa aj otázka, či sa plánuje alebo je potrebná len renovácia strešného plášťa, či sa požaduje alebo je potrebné tepelné zlepšenie alebo sa má dokonca obnoviť celý krov. Na začiatku by sa stavebníci mali rozhodnúť, ako sa bude strešný priestor využívať v budúcnosti. Napríklad, či sa podkrovie má premeniť na obytný priestor.

V tomto prípade je vhodné už teraz vytvoriť strešnú konštrukciu podľa budúcich požiadaviek. Prípadné ďalšie okná alebo vikiere sa musia tiež primerane naplánovať. Ak sa má podkrovie využívať ako obytný priestor, je potrebná odvetrávaná strešná konštrukcia, ktorá má vďaka cirkulujúcemu vzduchu pozitívny vplyv na vnútornú klímu v lete aj v zime a podporuje odvod vlhkosti. Možné sú rôzne konštrukcie, pričom najbežnejšou metódou je izolácia medzi krokvami. Na druhej strane, izolácia nad krokvami sa používa v prípade, že je požadovaný odkrytý krov alebo dokonca na už vybudovaných strechách, keď je potrebné nainštalovať dodatočnú izoláciu. Ak z konštrukčných dôvodov nie je možné inštalovať izoláciu medzi krokvami v primeranej hrúbke, dostatočnú tepelnú izoláciu môžete dosiahnuť inštaláciou dodatočnej izolácie pod krokvami. Táto izolácia pod krokvami slúži ako ďalšia inštalačná úroveň medzi izolačnými vrstvami a znižuje účinok tepelného mosta krokiev.

Podkrovný priestor je možné využiť ako obytný priestor

Technické znázornenie odvetrávanej strešnej konštrukcie. Podkrovie je možné využiť ako obytný priestor.

Ak sa podkrovie nevyužíva ako obytný priestor, môže sa podkrovný priestor využívať ako úroveň odvetrávania, ak to podmienky nehnuteľnosti umožňujú. Kovové strechy alebo strešné a stenové krytiny z plechu by sa mali vždy navrhovať ako konštrukcie s odvetrávaním (nezateplená strecha). Konštrukcie bez odvetrávania (zateplená strecha) predstavujú špeciálne riešenia a musia sa plánovať samostatne z hľadiska stavebnej fyziky. V závislosti od konštrukcie strechy sa líšia úlohy, náklady a požiadavky na materiál, ako aj časový rámec renovácie.

Podkrovný priestor sa nevyužíva na bývanie

Technické znázornenie strešnej konštrukcie bez odvetrávania. Podkrovie sa nevyužíva na bývanie.

Spodná konštrukcia (strešné laty, medziľahlé laty, masívne dosky atď.) musí byť v každom prípade prispôsobená plánovanej strešnej krytine. Rozmery kontralát a krokiev sa musia dimenzovať podľa statických požiadaviek.

Potrebujem projektanta pre svoje plánované opatrenia?

To, či je na realizáciu potrebný projektant alebo stavebný majster, závisí predovšetkým od toho, či ide o opatrenia menšieho rozsahu, podliehajúce oznamovacej povinnosti alebo schvaľovacej povinnosti.Bitte an das Land anpassen Drobné stavebné projekty sú opatrenia na stavebnú údržbu, renováciu alebo zlepšenie domu, ako je napríklad obnova strechy alebo okien.Bitte an das Land anpassen Ak teda ide len o prestrešenie, realizácia je zvyčajne možná bez dodatočného projektanta.Bitte an das Land anpassen V tomto prípade pokrývač zvyčajne preberá úlohy plánovania.Bitte an das Land anpassen Je potrebné poznamenať, že nie všetky živnosti majú oprávnenie na plánovanie.Bitte an das Land anpassen Napríklad zmeny hmotnosti si môžu vyžadovať nové statické výpočty.Bitte an das Land anpassen

Môžem obnoviť strechu bez stavebného povolenia?

Ak sa vykonáva zmena konštrukcie (vikiere, strešné okná, nové krovy atď.), stavebník je zvyčajne povinný získať povolenie.Bitte an das Land anpassen Ak sa v rámci renovácie uskutoční prestavba alebo prístavba, je potrebné pripraviť podklady pre stavebné povolenie.Bitte an das Land anpassen Zvyčajne však existuje niekoľko výnimiek, kedy sa projekt môže realizovať bez stavebného povolenia, ohlásenia stavby alebo oznámenia.Bitte an das Land anpassen Aby ste však neporušili zákon, odporúčame pred výmenou strechy kontaktovať miestny stavebný úrad vo vašej obci.Bitte an das Land anpassen

Poraďte sa s odborníkom

Opatrnosť sa odporúča v prípade pamiatkovo chránených budov alebo iných úradných požiadaviek, ako je ochrana prostredia.Bitte anpassen V Rakúsku existuje celkovo deväť stavebných predpisov.Bitte anpassen V tomto prípade sa odporúča požiadať o radu odborníka a získať informácie priamo od stavebného úradu. Pri tepelnej renovácii starej budovy alebo pri odstraňovaní stavebných chýb na novej budove má zmysel zapojiť aj stavebného fyzika alebo energetického poradcu. To, či túto funkciu môže prevziať aj projektová kancelária, závisí od oblasti jej činnosti.

Tip experta PREFA: : Informujte sa vopred

Najlepšie bude, ak si ešte pred tým, ako pôjdete za svojím dôveryhodným klampiarom alebo majstrom, zistíte, aký materiál a aké farby preferujete. Rôzne stavebné veľtrhy vám ponúkajú dobrú príležitosť získať prehľad o tejto téme. Od spoločnosti PREFA si tiež môžete objednať bezplatné brožúry a informačné materiály alebo si prezrite online fotogalériu s množstvom realizovaných renovačných projektov a novostavieb. Potom ukážte svojmu projektantovi alebo odborníkovi vybraný tvar strechy a vikierov, farby, montážne vzory alebo strešné prvky. Odborník vám potom poradí so statickými podmienkami a výslednými možnosťami renovácie vašej strechy. Toto je najpriamejšia cesta k vašej novej streche snov.

Výber materiálu

Ktoré materiály sú vhodné na kvalitnú renováciu strechy s dlhou životnosťou?

Solídna strecha plní množstvo funkcií: Chráni dom pred vetrom a poveternostnými vplyvmi, poskytuje obyvateľom pocit bezpečia a zároveň dotvára celkový vzhľad budovy. V najlepšom prípade tvoria dom a strecha celok, ktorý buď pekne zapadá do okolia, alebo predstavuje dokonca špičkový prvok v prostredí. Rozhodujúcu úlohu zohráva správny materiál, tvar a správna farba a štruktúra povrchu. Môže sa stať, že tvar a sklon strechy, ako aj regionálne stavebné predpisy (napr. územný plán, obecné nariadenia) vopred obmedzujú výber materiálov. Okrem toho sa v modernej architektúre nahrádzajú tradičné strešné krytiny, ako sú škridly, betónové bloky, hladké škridly, drevené šindle alebo bridlica, často pružnejšími, modernejšími a odolnejšími materiálmi. Tieto je možné zvyčajne farebne zladiť s okolím a ďalšími prvkami, ako sú odkvapové rúry, oplotenie, okenice, rolety alebo žalúzie, okná a mnohé ďalšie. Mnohí zákazníci sa preto v súčasnosti rozhodujú pre plechovú strechu. Ak sa rozhodnete pre kovovú strechu, je vhodné vybrať si nehrdzavejúce strešné šindle, aby ste si ju mohli užívať ešte mnoho rokov.

Hmotnostná výhoda výrobkov PREFA v porovnaní s bežnými tehlovými výrobkami – znázornená dievčaťom, ktoré s ľahkosťou drží výrobky PREFA vo výške, a mužom, ktorý zdvíha tehly.

Hliníkové strechy PREFA sú mimoriadne ľahké, vážia len zlomok bežnej strechy. Nízka hmotnosť má tú výhodu, že starší krov často nie je potrebné pred renováciou špeciálne spevňovať.

Prečo je hliník ideálnym materiálom pre strechu vášho nového domu?

PREFA ponúka všetky komponenty na trvalo udržateľnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi pri renovácii strechy a fasády v rámci „balíka úplne bez starostí“. Tento kompletný systém umožňuje optimálnu súhru strechy, odkvapov, fasády a solárneho zariadenia. S viac ako 4 000 rôznymi hliníkovými výrobkami – či už ide o príslušenstvo, komponenty na odvodnenie strechy alebo prvky oplechovania a fasádneho obkladu – v spoločnosti PREFA do seba všetky časti dokonale zapadajú. Hliník je tiež mimoriadne všestranný a z hľadiska povrchového dizajnu mu nič nechýba: Štandardná farebná škála PREFA obsahuje 28 farieb a ponúka veľkú voľnosť pri navrhovaní. V závislosti od výrobku si môžete vybrať až z 13 farieb v kvalite P.10 a 15 ďalších štandardných farieb PREFA.

Nezáleží na tom, aký tvar má vaša strecha – hliník ponúka vysokú mieru flexibility a technického spracovania a široký výber možností dizajnu. Nielen pre strmú strechu, ale aj pre strechu s veľmi nízkym sklonom strechy ponúka spoločnosť PREFA vhodné strešné výrobky: napr. Prefalz už od 3° (obmedzenia podľa ÖNORM B 3521-1), škridla PREFA a strešná šablóna 44 × 44 s kosoštvorcovým vzorom od 12° (okrem plochých striech). Strešné systémy PREFA sú odolné, robustné, nehrdzavejúce, odolné voči víchrici a zároveň veľmi ľahké. Z toho vyplýva ďalšia veľká výhoda: V porovnaní s novou ťažkou strešnou krytinou škridly alebo strešné panely z hliníka zvyčajne nevyžadujú zosilnenie strešného krovu, čo často predstavuje značný nákladový faktor, najmä pri renovácii starších budov. V oblastiach, kde sa očakáva aj vysoké zaťaženie snehom, nie je strešná konštrukcia zbytočne namáhaná vďaka nízkej hmotnosti hliníkovej strechy. Okrem toho je možné vďaka ľahkej spracovateľnosti bezpečne zakryť všetky uhly a rohy, najmä v starých budovách. Nerovnomerné strešné konštrukcie, aké sa často vyskytujú na starých domoch, je možné tiež ideálne pokryť ľahkou hliníkovou strechou. Mnohé výhody ako aj vysoká kvalita a trvanlivosť hliníka zaručujú projektantom, zhotoviteľom a stavebníkom maximálnu bezpečnosť – spoločnosť PREFA to dokonca poskytuje písomne, so 40-ročnou zárukou na materiál a farbu.

Tip experta PREFA: : Fotoslužba PREFA

Vytvorte si individuálnu úpravu fotky vášho domu a pozrite sa na svoj dom s výrobkami PREFA na vlastné oči!

Páči sa vám určitý hliníkový výrobok PREFA, ale neviete si zatiaľ predstaviť, ako bude vyzerať na vašej streche? Žiadny problém, pretože spoločnosť PREFA ponúka fotoslužbu s bezplatnou úpravou fotky s vami požadovaným výrobkom. Stačí nahrať fotografie vášho domu, vybrať si produkt a farbu podľa vlastného výberu a do niekoľkých pracovných dní dostanete upravenú fotku vášho domu s novou strechou alebo fasádou PREFA na mieru. Takto si môžete ľahko urobiť predstavu o svojej budúcej streche domu. Ak máte ešte nejaké otázky, kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára našich technických poradcov, ktorí vám radi kompetentne pomôžu.

Náklady a trvanie

Aké faktory ovplyvňujú náklady na renováciu strechy?

Najväčší vplyv na náklady má samozrejme rozsah renovácie: Bude sa napríklad renovovať len strešný plášť alebo sa vykoná aj tepelná renovácia? Podstatným faktorom je aj aktuálny stav strechy. Okrem toho môže mať na náklady zásadný vplyv samotná charakteristika strechy (tvar strechy, sklon, vikiere, komíny, okná atď.), konštrukcia strechy a vybrané výrobky. Okrem toho je tu umiestnenie objektu, ako aj dostupnosť staveniska. Napríklad na vidieku sú možnosti prístupu na stavenisko a skladovanie materiálov zvyčajne jednoduchšie ako v meste. To následne vedie k tomu, že prevládajú regionálne odlišné ceny. Pri výbere klampiara je potrebné poznamenať, že regionálne spoločnosti môžu lepšie posúdiť geografické charakteristiky, ako sú náveterné strany, maximálne hodnoty vetra, maximálne zaťaženie snehom atď., a preto je lepšie ich zahrnúť do konzultácie. Ďalší vplyv na náklady má podiel plánovaných vlastných prác, pokiaľ je to možné po konzultácii s firmami, ktoré práce vykonávajú.

Ak sa strecha renovuje z dôvodu poškodenia spôsobeného prírodnými udalosťami (napr. víchricou), pred renováciou sa odporúča konzultovať postup s poisťovňou. Je to preto, že takéto škody môžu byť kryté poistením a náklady na opravu strechy môžu byť kryté poistením.

Kosten einer Dachsanierung

Koľko stojí renovácia strechy?

Náklady na novú strechu (vrátane spodnej konštrukcie, izolácie atď.) sa preto v závislosti od charakteru pohybujú od 25 000 do 60 000 eur. Ide však len o hrubý odhad nákladov. Ak chcete zistiť celkové náklady na váš projekt, je potrebné, aby vám spoľahlivý pokrývač alebo klampiar vypracoval rozpočet nákladov. Presná cena si vyžaduje dôkladnú kalkuláciu, aby ste dostali individuálnu ponuku, ktorá bude presne prispôsobená vašim potrebám a podmienkam vášho domu. Do výpočtu sa započítava mnoho faktorov, ako napríklad veľkosť strechy, strešný plášť, sklon alebo celkový stav.

PREFA šetrí peniaze a čas

PREFA vám pomáha šetriť peniaze a čas – už od fázy montáže: Premyslené produkty umožňujú jednoduchú a rýchlu realizáciu zo strany odborníka. Okrem toho vďaka nízkej vlastnej hmotnosti hliníka nie je zvyčajne potrebné renovovať alebo zosilňovať (starý) krov. Vďaka dlhej životnosti a nenáročnej údržbe sa renovácia so strechou PREFA oplatí pre celé generácie!

Dauer einer Dachsanierung

Ako dlho trvá renovácia strechy?

V závislosti od rozsahu renovácie a veľkosti nehnuteľnosti môžu opatrenia trvať rôzne dlho. Na čas realizácie má vplyv aj počasie, dostupnosť staveniska a počet zamestnancov realizačných spoločností. Komplexná renovácia strechy s novou spodnou konštrukciou a tepelnou renováciou nezriedka trvá niekoľko týždňov. Ak ide len o renováciu strešného plášťa, tá je zvyčajne hotová v priebehu niekoľkých dní.

Tip experta PREFA: : Renovácia po častiach

V prípade komplexných projektov odporúčame realizovať opatrenia po častiach, ak je to možné. Výhodou je, že odhalené sú vždy len časti strechy a materiál, najmä izolačný, pri daždi nevlhne, čo môže viesť k značnému poškodeniu. Ďalej môžete pri renovácii mimo vykurovacej sezóny zabrániť zbytočným tepelným stratám.

Vorteil eines eingespielten Teams

Výhoda dobre koordinovaného tímu

Požiadajte stavebného klampiara o referenčné hodnoty, ako dlho zvyčajne trvá renovácia „štandardnej rozlohy strechy“, ako je napr. sedlová strecha bez vikierov, strešných okien, žľabov atď. Dôležitá je aj vzájomná koordinácia medzi spoločnosťami a partnermi – spoločnosti, ktoré už v minulosti spolupracovali, poznajú svoje pracovné postupy a vedia, kto aké služby preberá. Takto sa nemôže stať, že by služby neboli uvedené v ponukách, pretože napríklad klampiar predpokladá, že ich bude robiť tesár a naopak. To by mohlo viesť k nepredvídaným dodatočným nákladom alebo dokonca k oneskoreniu, keďže by sa musel najprv objednať materiál alebo niečo podobné.

Tip experta PREFA: : Stanovte si termíny!

Odporúčame, aby ste si dohodnuté termíny nechali potvrdiť písomne a aby ste ich oznámili všetkým zúčastneným stranám. Vždy je však potrebná vaša osobná intuícia. Samozrejme, nie je to absolútne nevyhnutné pre spoločnosti z regiónu, kde sú odborníci známi.

Financovanie a podpora

Aké možnosti financovania a dotácie sú k dispozícii?

Najmä v prípade energetickej renovácie strechy alebo prechodu na obnoviteľné zdroje energie môžete často požiadať o podporu pri financovaní. Zvyčajne dostanete buď daňové úľavy, pôžičky s nízkym úrokom alebo priame investičné dotácie. Aj keď je počet štátnych dotácií a podpory obmedzený vzhľadom na dostupné finančné prostriedky, na štátnej úrovni existuje množstvo kontaktných miest. Úroveň financovania a kritériá sa líšia v jednotlivých spolkových republikách.

Čo ešte môže stavebník urobiť, aby urýchlil priebeh výstavby a ušetril peniaze?

Na rýchle a hospodárne dokončenie projektu renovácie je potrebné dobré plánovanie a plynulá koordinácia jednotlivých odvetví. Všetci partneri, od klampiara cez tesára až po interiérového dizajnéra, by mali byť dobre koordinovaní.

V prípade potreby je nutné si s vybranými spoločnosťami ujasniť, či a ktoré z ich služieb môže stavebník vykonávať sám, aby ušetril peniaze. Zvážte však, že to môže spomaliť realizáciu, pretože stavebník často nemá dostatok času a odborných znalostí. Čiastočná realizácia na vlastnú päsť môže okrem toho tiež spôsobiť neplatnosť záruky alebo ručenia, ak sa neskôr objavia stavebné chyby.

2. Fáza ponuky

Ktorí odborníci a ktoré profesie sú pre váš projekt vhodní/é?

Opäť to závisí od typu a rozsahu plánovaného opatrenia. Ak sa renovuje len strešný plášť, využije sa klampiar alebo pokrývač. Na renovácii krovu sa podieľa aj tesár, rovnako aj na prestavbe a prístavbe. Pre tieto práce sú zvyčajne potrebné aj ďalšie profesie, ako sú sádrokartónisti, elektrikári, podlahári atď. Zmeny stavebnej konštrukcie, ktoré sa odchyľujú od naposledy schválených plánov, si tiež vyžadujú projektanta alebo majstra alebo architekta ako generálneho projektanta na plánovanie stavby, dozor, ako aj na získanie všetkých stavebných povolení (pozri bod 1).

Všimnite si: Z dôvodu záruky a kvality by každý výrobok PREFA mali klásť alebo montovať len profesionálne firmy. V rámci tohto odkazu môžete nájsť pokrývačov a montážne firmy PREFA vo vašom okolí.

Na čo si musí dať pozor stavebník pri kontrole a podpise ponuky? Ako predísť skrytým nákladom?

Aby ste sa mohli dobre rozhodnúť, mali by ste získať niekoľko ponúk a porovnať náklady. Je potrebný čo najpresnejší popis prác. Len tak je možné jasne prezentovať požadované služby, čo uľahčuje porovnávanie ponúk a zabraňuje akýmkoľvek dodatkom nad rámec pôvodnej ponuky.

Zamestnanec pri vypracovaní vašej individuálnej ponuky

Práce na zákazku pre vašu novú hliníkovú strechu: Na vypracovanie podrobnej cenovej ponuky pre renováciu strechy je potrebné poznať individuálne charakteristiky nehnuteľnosti. Takto dostanete ponuku šitú na mieru.

Rozhodujúce kritériá pri porovnávaní

Rôzne ponuky by mali mať rovnaké predpoklady aj z hľadiska rozsahu, inak sa ťažko porovnávajú. Pozrite sa bližšie na vybrané produkty, názvy modelov a množstvá. Sú k dispozícii presné údaje o metroch štvorcových alebo len poznámka „fakturácia podľa skutočných výdavkov/potrebného času“? Skontrolujte platobné podmienky: Vyžaduje sa platba vopred alebo sa poskytuje zľava? Pozorne sledujte aj drobné písmo – pýtajte sa na ďalšie položky, ako sú poplatky za zriadenie staveniska a náklady na likvidáciu. V závislosti od pôvodnej strešnej krytiny sa tieto náklady môžu líšiť – ide o obyčajné škridly alebo je potrebné zlikvidovať stavebný materiál obsahujúci azbest?

Realizácia v súlade s normami

Pri realizácii strechy sa musia dodržiavať národné normy a predpisy (ÖNORM, OIB atď.).Bitte an das Land anpassen Ponuka by preto mala obsahovať všetky komponenty na realizáciu v súlade s normami.Bitte an das Land anpassen Dodatočné vyúčtovanie chýbajúcich položiek môže viesť k značným dodatočným nákladom. Pre koncového zákazníka ako laika je však takáto kontrola ťažká. Preto sa určite obráťte na odborníka!

Vyškolený pracovník, ktorý odstraňuje a likviduje starú strešnú krytinu obsahujúcu azbest s respirátorom na tvári, aby sa zabránilo vdýchnutiu azbestu

V prípade strešnej krytiny obsahujúcej azbest je treba vždy dbať na to, aby bola riadne zakrytá a zlikvidovaná. Dodatočné náklady, ktoré môžu vzniknúť, by sa nemali ignorovať.

Tip experta PREFA: : Zmeny zdokumentujte

Zmeny písomne zdokumentujte a nechajte si ich potvrdiť!

Uistite sa, že zmeny a dohody sú písomne zdokumentované. Dohody okrem potvrdení objednávok sú v prípade núdze neúčinné, ak klient nemôže splniť dôkaznú povinnosť.

3. Fáza realizácie

Práva a povinnosti stavebníka: Vy ste zodpovedný!

Ak sa na vašej budove vykonáva renovácia, vystupujete ako stavebník. Spravidla sa predpokladá, že nehnuteľnosť, ktorá sa má renovovať, je vaším majetkom alebo že máte potrebné práva na vykonanie stavebných opatrení. Samozrejme, to so sebou prináša aj určitú zodpovednosť. Bohužiaľ, nie je vždy jednoduché dostatočne sledovať jednotlivé fázy výstavby, pretože stavebník na to často nemá dostatok odborných znalostí a času.

Aj keď prenesiete zodpovednosť za jednotlivé čiastkové aspekty renovácie, ako je plánovanie a realizácia, na iných, v podstate nesiete celkovú zodpovednosť za svoj stavebný projekt. Je tiež dôležité, aby sa dodržiavala predpísaná bezpečnosť práce a aby všetky osoby pracujúce na stavenisku boli riadne zaregistrované. Dohody so všetkými projektovými a realizačnými spoločnosťami sa výslovne písomne zaznamenajú v príslušných zmluvách. V opačnom prípade môžu v prípade poškodenia vzniknúť vysoké náklady alebo dokonca právne dôsledky. Odkazujeme na spolkový zákon o koordinácii stavebných prác (nemecká skratka BauKG), ktorý nadobudol účinnosť v roku 1999.

Klampiar pri pokladaní strešného šindľa PREFA vo farbe strieborná metalíza

Klampiar pri práci: Pokladá stredný šindeľ PREFA vo farbe strieborná metalíza. Výrobky PREFA spracovávajú vyškolení odborníci.

Poverenie vedúceho stavby

Časovú koordináciu a kontrolu termínov a služieb jednotlivých odvetví môžete postúpiť na vedúceho stavby. Túto funkciu môže prevziať aj architekt, ktorý je následne zodpovedný aj za fakturáciu celej stavby. Vedúci stavby je teda sprostredkovateľom medzi stavebníkom a realizačnými spoločnosťami, ako aj všetkými orgánmi, ktoré sprevádzajú proces výstavby.

Kontrola staveniska – ako stavebník ideálne skontroluje priebeh výstavby?

Ako stavebník by ste mali pravidelne kontrolovať stavenisko a konzultovať so zúčastnenými firmami počas celej realizácie alebo aspoň počas jednotlivých fáz výstavby. Pomocou vopred vypracovaného harmonogramu výstavby môžete stanoviť „míľniky“ a sledovať ich včasné plnenie.

Kontrolný zoznam pre realizáciu: : Čo môžete urobiť pre hladký priebeh procesu.

 • Vyžiadajte si kontaktné údaje všetkých zhotoviteľov a vložte svoje vlastné.
 • Uistite sa, že ste v prípade problémov alebo otázok dostupný na telefóne.
 • V ideálnom prípade by ste mali každý deň prechádzať cez stavenisko a viesť si fotografický záznam o priebehu prác.
 • Písomne a obrazovo zdokumentujte nedodržanie termínov a zjavné nedostatky. Vyžadujte termíny na dokončenie.
 • Neohlásené návštevy nie sú vždy dobre prijaté. Snažte sa udržiavať úctivé vzťahy so zúčastnenými spoločnosťami a pracovníkmi.

4. Fáza po dokončení

Prevzatie staveniska stavebníkom – zodpovedá ponuka faktúre?

Preberaniu stavby vždy predchádza pochôdzka so zhotoviteľom. Počas nej by sa mali objasniť otvorené otázky a zaznamenať nedostatky. Upozorňujeme, že prevzatím stavebných prác je zmluva zo strany zhotoviteľov splnená a za poskytnuté služby zodpovedá stavebník. Od tohto dátumu začínajú plynúť aj záručné lehoty a garancie. Je nevyhnutné, aby sa preberanie stavby uskutočnilo prostredníctvom písomného preberacieho protokolu, ktorý obsahuje tieto informácie:

 • Realizačná spoločnosť
 • Zoznam nedostatkov a lehota na ich odstránenie
 • Odôvodnenie v prípade neprevzatia
 • Miesto a dátum
 • Podpis zúčastnených strán

Je dôležité, aby ste nič nepodpisovali pod tlakom alebo bez kontroly. Platba je splatná až po preberaní a predchádzajúcom odstránení akýchkoľvek nedostatkov. V prípade nedostatkov sa odporúča nezaplatiť celú dlžnú sumu. V núdzovom prípade predstavuje zostatková suma väčšiu motiváciu na rýchle odstránenie nedostatkov. V prípade väčších zákaziek sa na tento účel dohodnú aj zábezpeky ako je rezervné krytie alebo zádržné.

Kontrola dokončenej stavby a jej prevzatie stavebníkom

Kontrola a preberanie zo strany stavebníka. Pritom sa objasnia a zapíšu všetky otázky a eventuálne nedostatky. Prevzatím stavby prechádza zodpovednosť za služby na stavebníka a začínajú plynúť záručné lehoty.

Údržba strechy – ako môže stavebník zabezpečiť maximálnu životnosť?

Takmer žiadna údržba, robustná, odolná voči poveternostným vplyvom a trvanlivá – strecha PREFA vám bude vďaka svojej obrovskej odolnosti slúžiť dlhé roky. Na zachovanie funkčnosti strešnej krytiny a oplechovania počas dlhého obdobia sa odporúčajú pravidelné kontroly údržby. Najmä po silných zimách, víchriciach alebo iných extrémnych poveternostných situáciách sa odporúča kontrola strechy, fasády a odvodnenia. Okrem toho aj pravidelné čistenie dažďových vpustí, žľabov, zberačov dažďovej vody a lapačov lístia.

Spoločnosť PREFA poskytuje 40-ročnú záruku – požiadajte o záručný list

Počas nasledujúcich 40 rokov bude na vašu strechu dopadať približne 75 000 hodín slnečného žiarenia a 35 000 litrov dažďovej vody na meter štvorcový – ale nemusíte sa obávať, spoločnosť PREFA ponúka úplnú bezpečnosť. Pretože od dátumu inštalácie/montáže uvedeného v záručnom liste poskytuje spoločnosť PREFA na základný materiál 40-ročnú záruku na zlomenie, koróziu (hrdzu) a poškodenie mrazom, ako aj 40-ročnú záruku na farbu proti odlupovaniu a tvorbe bublín na výrobkoch s povrchom PREFA P.10. Tu nájdete podrobnosti o záruke na materiál a farbu a môžete si tiež vyžiadať záručný list po dokončení novej strechy.