Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

STREŠNÉ SYSTÉMY STREŠNÉ SYSTÉM PREFALZ ®

Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 01 P.10 hnedá Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 02 P.10 antracitová Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 03 P.10 čierna Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 04 P.10 tehlovočervená Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 05 P.10 tmavočervená Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 06 P.10 machovozelená Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 07 P.10 svetlošedá Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 08 P.10 zinkovošedá Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 10 P.10 prefa biela Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 11 P.10 orieškovohnedá Wohnhaus mit einem Stehfalzdach von PREFA, eingedeckt mit Prefalz in Reinweiß; Halle mit Stehfalzdach und Winkelstehfalzfassade eingedeckt mit Prefalz von PREFA in Dunkelgrau; Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 43 P.10 kamenná šedá Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 12 strieborná metalíza Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 13 prírodný hliník Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 23 čiernošedá Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 45 bronzová Referenčné objekty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 46 P.10 patina zelená Das Wohnhaus mit weißer Putzfassade wurde mit einem Stehfalzdach von PREFA in Patina grau ausgestattet.
Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 01 P.10 hnedá P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 02 P.10 antracitová P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 03 P.10 čierna P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 04 P.10 tehlovočervená P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 05 P.10 tmavočervená P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 06 P.10 machovozelená P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 07 P.10 svetlošedá P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 08 P.10 zinkovošedá P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 10 P.10 prefa biela P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 11 P.10 orieškovohnedá P.10 Stehfalzfläche mit PREFA Prefalz in P.10 Reinweiß - ähnlich RAL 9010 Stehfalzfläche mit PREFA Prefalz in P.10 Dunkelgrau - ähnlich DB 703 oder RAL 7043 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 43 P.10 kamenná šedá P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 12 strieborná metalíza DURAGLOSS 5000 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 13 prírodný hliník Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 23 čiernošedá DURAGLOSS 5000 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 45 bronzová DURAGLOSS 5000 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 46 P.10 patina zelená P.10 Produkty PREFA Strešné systémy Strešné systém Prefalz ® 47 patina šedá DURAGLOSS 5000
DOSTUPNÉ FARBY

PREFALZ ® - INFORMÁCIE

Prefalz ® sa vďaka svojej poddajnosti spracováva ľahšie ako väčšina porovnateľných materiálov. Projektantom ponúka množstvo kreatívnych možností použitia v oblasti striech a fasád. Odporučenie: Sklon strechy pre nosnú konštrukciu by mal byť plánovaný pokiaľ možno so sklonom > 7º (13%). Minimálny sklon strechy 3° (podľa zadania / obmedzení normy ÖNORM B 3521-1), odporučenie > 7° (viď projekčné podklady).

Výhody Prefalz ®:

 • široké systémové príslušenstvo PREFA
 • všestranná použiteľnosť - od dynamických striech až po zložité strešné konštrukcie, kupoly alebo veľkoplošné zastrešenía
 • k dispozícii v 19 štandardných farbách
 • povrchová úprava stucco a hladký
 • nízka hmotnosť pásov: 1,89 kg/m²: cca 2,3 kg/m² strešnej plochy Prefalz ® 500, cca 2,2 kg/m² strešnej plochy Prefalz ® 650
 • dlhá životnosť – nemôže hrdzavieť!
 • recyklovateľný bez zbytku
 • pri požiadavke je tiež možné dodanie s ochrannou fóliou (len pre hladký povrch)
 • ľahko sa spracováva i pri nízkých vonkajších teplotách
 • ľahká spracovateľnosť, vysoká zaťažiteľnosť
 • zliatina, mechanické parametry a povrchová úprava sú prispôsobené technológii spájania drážkami
 • neuvoľnujú sa žiadne ťažké kovy do ovzdušia
 • Prefalz ® je nehorlavý (A1)

PREFALZ ® – TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pásy Prefalz® sú ideálne ako doplnkové pásy pre maloformáty PREFA, vhodné pre rôzne spojenia a lemy, v rozmeroch 0,70 x 1000 mm (hmotnosť zvitku 60 kg).

 • k dispozícii v 19 farbách
 • naša služba: Profilovanie a ohýbanie vo výrobe alebo priamo na stavbe

Tip: Pri pultových strechách s krytinami s dvojitou stojatou drážkou môže pri silnom vetre vznikať hluk. Odporúčame použiť šírku zvitku Prefalz ® 500 mm a vložiť živičnú medzivrstvu. Na dostaťné protihlukové opatrenia je potrebné pamať už pri návrhu konštrukcie strechy.

Upozornenie: Poškodenie neopravujte náterom! Je bezpodmienečne nutné vylúčiť súčasné použitie zvitkov Prefalz ® s ostatnými farbenými hliníkovými pásmi z dôvodu rozdielnej kvality nátěrov, povrchových úprav a spracovateľnosti.

ROZMER:

0,70 × 650 mm
0,70 × 500 mm
0,70 × 1000 mm (iba ako doplnkový pás)

KVALITA LAKU:

horná strana: Coil-Coating (k dispozícii v 15 farbách)
spodná strana: ochranný, transparentný lak

ŠTANDARDNÁ VEĽKOSŤ ZVITKOV (PRE R.Š. 650 MM)

60 kg (vnútroný Ø = 320 mm) cca. 48 bm
500 kg (vnútorný Ø = 500 mm) cca. 407 bm

TIPY PRE SPRACOVÁVANIE

SKLON STRECHY POLOHA KOTEVNÉHO BODU*
> 3° - 5° (> 5 % - 9 %) V STREDE PÁSU
> 5° - 10° (> 9 % - 18 %) V HORNEJ TRETINE PÁSU
> 10° - 30° (> 18 % - 58 %) V HORNEJ ŠTVRTINE PÁSU
> 30° (> 58 %) V HORNOM KONCI PÁSU
SKLON STRECHY
> 3° - 5° (> 5 % - 9 %)
POLOHA KOTEVNÉHO BODU*
V STREDE PÁSU
SKLON STRECHY
> 5° - 10° (> 9 % - 18 %)
POLOHA KOTEVNÉHO BODU*
V HORNEJ TRETINE PÁSU
SKLON STRECHY
> 10° - 30° (> 18 % - 58 %)
POLOHA KOTEVNÉHO BODU*
V HORNEJ ŠTVRTINE PÁSU
SKLON STRECHY
> 30° (> 58 %)
POLOHA KOTEVNÉHO BODU*
V HORNOM KONCI PÁSU

PREFALZ ® – FARBY

PRODUKT JE DOSTUPNÝ VO FARBÁCH:

FARBA ~ RAL
01 P.10 hnedá 7013
02 P.10 antracitová 7016
03 P.10 čierna 9005
04 P.10 tehlovočervená 8004
05 P.10 tmavočervená 3009
06 P.10 machovozelená 6005
07 P.10 svetlošedá 7005
08 P.10 zinkovošedá 7030
10 P.10 prefa biela 9002
11 P.10 orieškovohnedá 8019
12 strieborná metalíza³ 9006
13 prírodný hliník¹/² -
17 P.10 čisto biele 9010
19 P.10 tmavošedý 7043
23 čiernošedá 7022
43 P.10 kamenná šedá¹ 7031
45 bronzová³ 7048
46 P.10 patina zelená¹ 6027
47 patina šedá¹ 7042
FARBA
01 P.10 hnedá
~ RAL
7013
FARBA
02 P.10 antracitová
~ RAL
7016
FARBA
03 P.10 čierna
~ RAL
9005
FARBA
04 P.10 tehlovočervená
~ RAL
8004
FARBA
05 P.10 tmavočervená
~ RAL
3009
FARBA
06 P.10 machovozelená
~ RAL
6005
FARBA
07 P.10 svetlošedá
~ RAL
7005
FARBA
08 P.10 zinkovošedá
~ RAL
7030
FARBA
10 P.10 prefa biela
~ RAL
9002
FARBA
11 P.10 orieškovohnedá
~ RAL
8019
FARBA
12 strieborná metalíza³
~ RAL
9006
FARBA
13 prírodný hliník¹/²
~ RAL
-
FARBA
17 P.10 čisto biele
~ RAL
9010
FARBA
19 P.10 tmavošedý
~ RAL
7043
FARBA
23 čiernošedá
~ RAL
7022
FARBA
43 P.10 kamenná šedá¹
~ RAL
7031
FARBA
45 bronzová³
~ RAL
7048
FARBA
46 P.10 patina zelená¹
~ RAL
6027
FARBA
47 patina šedá¹
~ RAL
7042

¹ Farby P.10 kamenná šedá, P.10 piesková hnedá, P.10 hrdzavohnedá, P.10 zelená patina, svetlé drevo, tmavé drevo, patina šedá a prírodný hliník spracované podľa prirodzeného odtieňa, a preto dochádza k malým odchýlkam, vďaka čomu výrobky získavajú svoj nezameniteľný charakter.

² Záruka sa nevzťahuje na zmeny vzhľadu povrchu spôsobené spracovaním a okolitými vplyvmi. Venujte pozornosť informačnému listu.

³ Pri metalických povrchových úpravách sa môžu vyskytnúť farebné rozdiely.

Pozor!

 • Uvedené hodnoty RAL sú len približné [ ] a v niektorých prípadoch sa môžu výrazne líšiť od originálnej farby PREFA a za určitých okolností neodzrkadľujú subjektívne vnímanie farby.
 • Najmä pre kvalitu farby P.10 je takmer nemožné zadefinovať hodnoty na základe povrchovej štruktúry. Farby P.10 kamenná šedá, P.10 piesková hnedá, P.10 hrdzavohnedá, P.10 zelená patina, svetlé drevo, tmavé drevo a patina šedá navyše pripomínajú prírodnú farbu, ktorá sa skladá z viacerých odtieňov.
 • Pre presné určenie farieb doplnkových konštrukčných dielov je preto vždy potrebné zohľadniť originálny vzor. 
DETAILS ZU DEN FARBEN

PREFALZ ® - PRÍSLUŠENSTVO

PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA K PRODUKTU:

PREFA Niro pevná uhlová príponka

PREFA NIRO PEVNÁ UHLOVÁ PRÍPONKA

PREFA Niro posuvná uhlová príponka

PREFA NIRO POSUVNÁ UHLOVÁ PRÍPONKA

PREFA Niro dlhá posuvná uhlová príponka

PREFA NIRO DLHÁ POSUVNÁ UHLOVÁ PRÍPONKA

dĺžka šarní do 12–15 m

PREFA Niro nohavicová pevná príponka

PREFA NIRO NOHAVICOVÁ PEVNÁ PRÍPONKA

PREFA Niro posuvná nohavicová pevná príponka

PREFA NIRO POSUVNÁ NOHAVICOVÁ PEVNÁ PRÍPONKA

PREFA gél do drážky

PREFA GÉL DO DRÁŽKY

PREFA jednoduchá svorka zachytávača snehu

PREFA JEDNODUCHÁ SVORKA ZACHYTÁVAČA SNEHU

pre rúry Ø 28 mm

PREFA svorka zachytávača snehu s predĺženým otvorom na šikmé drážky

PREFA SVORKA ZACHYTÁVAČA SNEHU S PREDĹŽENÝM OTVOROM NA ŠIKMÉ DRÁŽKY

pre rúry Ø 28 mm

PREFA dvojitá svorka zachytávača snehu

PREFA DVOJITÁ SVORKA ZACHYTÁVAČA SNEHU

pre rúry Ø 28 mm

PREFA rúrka

PREFA RÚRKA

28 x 2 x 3.000 mm, pre svorky, vrátane spojovacej objímky

PREFA rohová spojka 90°

PREFA ROHOVÁ SPOJKA 90°

pre PREFA rúrku 28 x 2 mm

PREFA zachytávač ľadu

PREFA ZACHYTÁVAČ ĽADU

pre PREFA rúrku 28 x 2 mm

PREFA strešná lávka

PREFA STREŠNÁ LÁVKA

250 x 1.200 mm, 250 x 800 mm, 250 x 600 mm, podľa DIN EN 516-1-A

PREFA držiak strešnej lávky pre falcované strešné systémy

PREFA DRŽIAK STREŠNEJ LÁVKY PRE FALCOVANÉ STREŠNÉ SYSTÉMY

sklon strechy 5°-55°

PREFA spojka strešných lávok

PREFA SPOJKA STREŠNÝCH LÁVOK

PREFA Strešný bezpečnostný hák na podperách podľa EN 517B SDH-INDUSTRY 31

PREFA STREŠNÝ BEZPEČNOSTNÝ HÁK NA PODPERÁCH PODĽA EN 517B SDH-INDUSTRY 31

testovaný pre istenie 2 osôb

PREFA kryt a drevený rám povalového okna

PREFA KRYT A DREVENÝ RÁM POVALOVÉHO OKNA

od 12° sklonu strechy

PREFA nalepovací prestupový prvok pre falcované strešné systémy

PREFA NALEPOVACÍ PRESTUPOVÝ PRVOK PRE FALCOVANÉ STREŠNÉ SYSTÉMY

sklon strechy 3°-52°

PREFA odvetrávacia rúra/komín

PREFA ODVETRÁVACIA RÚRA/KOMÍN

Ø 100 mm, Ø 120 mm

PREFA odvetrávacia tvarovka

PREFA ODVETRÁVACIA TVAROVKA

odvetrávací prierez cca 30 cm²

PREFA špeciálna lepiaca súprava

PREFA ŠPECIÁLNA LEPIACA SÚPRAVA

obsah súpravy: 1 kartuša špeciálneho lepidla PREFA 290 ml, 1 nádobka adhézneho čistidla 60 ml, 1 brúsny papier, 1 čistiaca handrička, 2 adaptačné dýzy

PREFA ochranná mriežka proti vtákom

PREFA OCHRANNÁ MRIEŽKA PROTI VTÁKOM

125 x 2.000 x 0,7 mm, s kruhovými otvormi Ø 5 mm

PREFA vetrací pás

PREFA VETRACÍ PÁS

so štvorcovým dierovaním 6 mm, vo farbách hnedá/antracit a svetlošedá/svetlošedá, rozmery: 1,00x250 mm a 1,00x333 mm

PREFALZ ® - PLÁNOVANIE A APLIKÁCIA

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PRODUKTE NA STIAHNUTIE NÁJDETE TU

Upozornenie: súbory .DWG a .DXF môžete uložiť kliknutím pravým tlačidlom myši a výberom „Uložiť cieľ odkazu ako" z menu.

PRIHLÁSENIE SA PRE REALIZÁTOROV A ARCHITEKTOV

PREFA FOTOSERVIS

VÁŠ DOM V PREFA DIZAJNE

Fotomontážou Vám ukážeme, ako krásne môže vyzerať Váš dom s novou strechou alebo fasádou PREFA.

K FOTOSERVISU
Informačné materiály

OBJEDNAŤ SI KATALÓGY ZADARMO

Odtiaľto odchádza pošta: Pošleme Vám produktové katalógy PREFA do Vašej e-mailovej alebo poštovej schránky.

OBJEDNAŤ ZADARMO
Vytlačiť
Kontakt