Kde je možné zakúpiť protipovodňovú ochranu PREFA? Kto vykoná prvú montáž?: Montážny partner - Protipovodňová ochrana PREFA

Protipovodňovú ochranu PREFA dodávajú a odborne namontujú regionálne partnerské firmy spoločnosti PREFA. V prípade potreby, teda pri hroziacich povodniach, dokáže človek postaviť mobilnú protipovodňovú stenu aj sám už za pár minút.

Úradné povolenie

Pri ochrane objektov nie je zvyčajne potrebné úradné povolenie protipovodňovej ochrany PREFA, okrem prípadov, ak sa dotýka hranice pozemku. Podrobnejšie informácie vám poskytnú pracovníci mestského či obecného zastupiteľstva.

Čiastočná podpora

V minulosti bolo možné vo výnimočných prípadoch získať aj podporu na protipovodňovú ochranu. O týchto možnostiach sa informujte vo vašej obci.