Ako získavajú produkty PREFA označenie CE?

Označenie produktov PREFA europskym znakom zhody "CE" sa riadi podľa oboch nasledujúcich europských noriem:

EN 14783:2013

„Celoplošne podpierané prvky strešných krytín a fasádneho obkladu pre vnútorné a vonkajšie použitie z plechov - špecifikácia produktu a požiadavky“ pre produkty PREFA:

 • PREFA falcovaná strešná škridla
 • PREFA strešný panel R.16
 • PREFA falcovaný strešný a fasádny šindeľ
 • PREFA falcovaná strešná a fasádny šablóna 29 × 29
 • PREFA falcovaná strešná a fasádny šablóna 44 × 44
 • PREFA Prefalz
 • PREFA strešný a fasádny panel FX.12
 • PREFA fasádna šablóna 20 × 20
 • PREFA fasádny šindeľ XL

Označenie týchto produktov sa realizuje formou prílohy do obalu jednotlivých produktov a ďalej etiketou na zvitkoch Prefalz. Zahájenie označovania bola v júni 2008.

EN 14782:2006

„Samonosné prvky strešných krytín a fasádneho obkladu pre vnútorné a vonkajšie použitie z plechov - špecifikácia produktu a požiadavky“ pre produkty PREFA:

 • PREFA Sidings
 • PREFA fasádny profil s vlnou
 • PREFA fasádny prelamovaný (zúbkovaný) profil
 • PREFA fasádna šablóna 29 × 29
 • PREFA fasádna šablóna 44 × 44
 • PREFA fasádny šindeľ
 • PREFA fasádny šindeľ XL
 • PREFA fasádny panel FX.12
 • PREFA falcovaná strešná škridla
 • PREFA strešný panel R.16

Označenie týchto produktov sa realizuje formou prílohy k dodaciemu listu a k baleniam jednotlivých produktov.

Značenie sa robí v oboch výrobných závodoch PREFA Marktl (A) a PREFA Wasungen (D).

Upozornenie: Symbol CE neposkytuje žiadnu informáciu o kvalite produktu alebo o určitej úrovni bezpečnosti.