Impressum

PREFA Slovensko s.r.o.

Štúrova 136B
SK-949 01 Nitra

E-Mail

office.sk@prefa.com

Homepage

sk.prefa.com

Tel.

+421 905 444 088

Fax

-

Obchodný riaditeľ:

Ing. Peter Kubička

Sídlo spoločnosti:

Nitra

Reg.

OR Okresného súdu Nitra - Oddiel: Sro - Vložka číslo: 58349/N

Identifikačné číslo organizácie

54016461

DIČ DPH:

SK212 157 3135