Ako pokladať strechu PREFA?

V záujme korektnej pokládky a používania je naša PREFA strecha dostupná výhradne cestou odborných pokrývačov (klampiarskych firiem). Len vyškolený odborný personál ovláda ako správne zaobchádzať s našimi materiálmi a má potrebné náradie pre spoľahlivú pokládku.