Mobiler Hochwasserschutz schützt ihr Haus vor Hochwasser und Unwetter wie Überflutung

Mobilná protipovodňová ochrana

Pri povodni bez obáv: Vďaka protipovodňovej ochrane PREFA zostane každá nepohoda vonku.

prečítať si viac

Systém

 • Mobilná protipovodňová ochrana z hliníka
 • utesnenie profilov je realizované vymeniteľným tesnením z penovej gumy, odolnej proti UV žiareniu (tesnenie EPDM)
 • funkčná ochrana už pri položení prvného hradidla/profilu

Aplikovanie

 • hliníkové hradidlá sa obojstranne zasúvajú do upevňovacích profilov alebo stĺpikov (ukotvených do zemných púzdier)
 • styk hradidiel je realizovaný len systémom „pero a drážka“
 • zabezpečenie hradidiel zhora pomocou zarážok
 • hradidlá sa zapĺňajú stúpajúcou vodou, takže nedochádza k ich zdvíhaniu vztlakom

Možnosti

 • ochrana objektov a pozemkov
 • dĺžka ochrannej steny sa dá v prípade potreby ľubovoľne predĺžiť
 • ochranné steny sa po statickej skúške dajú zvýšiť
 • individuálne prispôsobenie dĺžky hradidiel hrádze

Výhody protipovodňovej ochrany PREFA

Ikona pre výhody

z robustného hliníka

nízka hmotnosť & dobrá skladovateľnosť

Ikona pre výhody

montáž jednou osobou

Ikona pre výhody

rýchla a ľahká montáž

Ikona pre výhody

z robustného hliníka

nízka hmotnosť & dobrá skladovateľnosť

Ikona pre výhody

montáž jednou osobou

Ikona pre výhody

rýchla a ľahká montáž

Technické informácie

Povodniam a záplavám ako prírodným javom sa nedá zabrániť. Ale moderná protipovodňová ochrana môže zabrániť tomu, aby sa záplava zmenila v katastrofu. Radi Vám s protipovodňovou ochranou PREFA poradíme!

 • 1. Upevňovací profil: Zabudovaný napevno do muriva, resp. pred alebo v mieste ostení, prípadne zapustený do ostenia.
 • 2. Hradidlo: Na obrázku: najspodnejšie hradidlo je spojené s položkou 3.
 • 3. Spodné tesnenie: Na utesnenie medzi najspodnejším hradidlom a terénom.
 • 4. Upevňovací stĺpik: V prípade väčších areálov sa tieto stojky používajú ako medziľahlé podopretie.
 • 5. Upevňovacia zarážka (so šesťhrannou skrutkou alebo hviezdi-covou skrutkou): Na pripevnenie hradidiel.
 • 6. Pridržiavač: Zabraňuje vertikálnemu prehýbaniu hradidiel a zvyšuje tlak na spodné tesnenie.
 • 7. Zemné puzdro: Puzdro zabetónované v základe na vsunutie upevňovacieho stĺpika.
 • 8. Konzolový držiak: Na skladovanie hradidiel v čase nepoužívania.
 • 9. Krytka: Na prekrytie upevňovacích profilov v čase nepoužívania.
 • 10. Kryt úložiska: Jednotlivé segmenty (dĺžka: 445 mm) sa zoskrutkujú dokopy.
 • 11. Tesnenie upevňovacieho profilu
 • 12. Spodné tesnenie hradidla
 • 13. Tesnenie veka a zemného puzdra
Bestandteile des PREFA Hochwasserschutzsystems

Stenové hradidlá (pre ochranu objektov a pozemkov)

Hradidlá sa ponúkajú v 2 hrúbkach (50 mm a 80 mm). Systém 80 umožňuje vyššiu stavebnú výšku a väčšie rozpätie. Hliníkové profily hradidiel sa jednoducho skladajú na seba a spoja sa systémom „pero a drážka“. Pri tom do seba navzájom zasahujú a zaručujú tak vysokú stabilitu a maximálnu bezpečnosť. Na koniec se celá zostava zafixuje dvoma zarážkami.

Profily sú dodávané až do dĺžok 6,5 m a obvykle sa dajú stavať až do výšky 3 m. Je nutný statický výpočet. Systém vloženého tesnenia je tvorený penovou gumou (EPDM) a v prípade potreby ich je možné ľahko vymeniť. Po vsadení je potrebné vykonať očistenie a kontrolu profilov a tesnení, aby bola zaručená funkcia pre budouce použitie.

Zábranné pásy systému proti povodniam PREFA

Zábranné pásy systému proti povodniam PREFA sú dostupné v troch rôznych hrúbkach. V závislosti na hrúbke môžu byť použité na rôzne oblasti.

Hrúbka hradidla (systém 50):

50 mm

Hrúbka hradidla (systém 80):

80 mm

Hmotnosť hradila / bm (systém 50):

5,60 kg / 4,12 kg

Výška hradila / bm (systém 50):

150 mm / 200 mm

Drážka hradidla (systém 50):

15mm

Upevňovací profil (ochrana objektov) a stĺp (ochrana pozemkov)

Montáž pevných upevňovacích profilov sa dá urobiť tromi spôsobmi: do ostenia, na vonkajšej alebo vnútornej strane ostenia. Voľba rozmerov upevnenia s riadi statickými požiadavkyami celého systému. Vložené systémové tesnenie zabraňuje vnikaniu vody.

Upevňovací stĺp: Má hmotnosť na 1 bm systému 50 mm iba 9,4 kg (systém 80 mm má hmotnosť 11,3 kg). Pri prvej montáži je najprv nutné nutné instalovať zemné púzdro do vhodného podkladu. Stĺp sa potom do púzdra upevní bajonetovým závitom.

Befestigungsprofile für das PREFA Hochwasserschutzsystem

Upevňovací profil pre ochranu objektov

Bodenhülse für Befestigungssteher des PREFA Hochwasserschutzes

upevňovací stĺp pre ochranu pozemkov

Priemer stredového stĺpa:

140/186 mm

Výška stredového stĺpa::

750-2150 mm (iné dĺžky na vyžiadanie)

Provedenie steedového stĺpa:

50 mm alebo 80 mm

Priemer zemného púzdra:

170 mm / 230 mm

Hĺbka zemného púzdra:

420 mm

Upevňovacia zarážka (pre budovy ako aj ochranu krajiny)

Hradidlá sa upevňujú zhora pomocou zarážok. Skrutky na zarážke sa mierne doťahujú imbusovým kľúčom (alternatívne: skrutka s krížovou hlavičkou). Upínacie zarážky zabraňujú zdvihnutiu hradidiel vztlakom do doby, do doby než sa samé hradidlá zaplnia vodou, takže sa potom zvýši prítlak pomocou tesnenia. V prípade potreby sa dajú upevňovacie zarážky odstrániť a výšku steny zvýšiť.

Spannstück am PREFA Hochwasserschutz

Mit dem Spannstück werden die Balken des PREFA Hochwasserschutzes von oben fixiert. Durch das Anbringen der Spannstücke wird ein Auftreiben der Profile verhindert, bis sich diese mit Wasser füllen.

Dĺžka upevňovacej zarážky:

160 mm

Hmotnosť upevňovacej zarážky:

0,45 kg

Možnosti použitia

Ochrana objektov

Pomocou špeciálnych hliníkový hradidiel sa dajú rýchlo utesniť okná, dvere a brány, ktoré predstavujú pre vodu najľahšie peekonateľné body.

 • Pevná montáž upevňovacích profilov do ostenia, na vonkajšej alebo vnútornej strane ostenia.
 • V prípade použitia sa hradidlá zasúvajú do upevňovacích profilov a zhora sa upevňia zarážkou.
 • Farby upevňovacích profilov a hradidiel sa dajú individuálne prispôsobiť fasáde.
 • Rýchlo pripravené na použitie, ideálne ku skladovaniu a jednoducho montovateľné.

Ochrana pozemkov

Pri ochrane zaplavovaných objektov a plôch (príjazdy, cesty alebo chodníky) pomohou ochrannej steny, ktoré sa montujú pomocou zemných púzdier v otvorenom teréne.

 • Ochranne steny sa dajú použiť k novo vybudované hrádze a k zvýšeniu existujúcich hrádzí.
 • V prípade použitia sa do zapustených zemných púzdier kotvia stredové stĺpy a potom sa do nich zasúvajú stenové hradidlá. Po použití sa všetko dá jednoducho odstrániť. Zemné púzdra sa dajú zakryť viečkom.
 • Ochranná stena sa dá kedykoľvek upraviť až do maximálnej výšky.

Mobilná a individuálna

Plánovanie a aplikácia

Ďalšie informácie o produkte na stiahnutie nájdete tu

PREFA Pokyny pre plánovanie protipovodňovej ochrany 2015

Nájdite svojhododávateľa protipovodňovej ochrany.

Objednajte si zadarmo katalóg k témeprotipovodňová ochrana .

Vyhľadajte kontakty na našich expertov, alebo vyhľadajte kontakty na PREFA remeselníkov vo vašom okolí, napíšte nám prostrednctvom kontaktného formulára.