Chráni PREFA strecha pred elektromagnetickým žiarením?

S rastúcim počtom mobilných telefónov prichádza v úvahu stále častejšie otázka odtienenia elektromagnetického žiarenia, ktoré vyžarujú. Pretože každé spojenie potrebuje vysielač a prijímač, rastie v obývaných oblastiach počet stožiarov s vysielačmi mobilného signálu (BTS). Preto boli naše produkty (strechy a fasády) podrobené skúške na odtienenie elektromagnetického žiarenia na Universität der Bundeswehr München, obor elektroniky.

Skúška tienenia elektromagnetického žiarenia bola na našich produktov realizovaná vo frekvenčnom pásme 150 MHz až 10 GHz (mobilný telefon na frekvenciách 900 MHz a 1800 MHz, televízor 175 - 800 MHz) s vodorovnou a zvislou polarizáciou.

Výsledok

PREFA Produkt

Žiarenie v %

PREFA strešné škridly a šindle

odtienenie minimálne 99,0%

PREFA strešné šablóny

odtienenie minimálne 99,4%

PREFA Prefalz

odtienenie minimálne 99,7%

PREFA Sidings

odtienenie minimálne 99,8%

PREFA Profilová vlna

odtienenie minimálne 99,9%

O elektomagnetickom žiarení

Odtienenie, ktoré dosahujú produkty PREFA, je s rastúcou frekvenciou ešte lepšie (až 99,999%)!

Na základe pozitívnych vlastností hliníka a schopnosti tlmiť elektromagnetické vlny sa môže stať, že anténu (napr. televíznu) bude treba umiestniť nad strešný plášť, nie do podkrovia.