Aká veľká je bežná protipovodňová ochrana? Ako dobre tesní?: Dimenzovanie - Protipovodňová ochrana PREFA

Maximálna výška a šírka

Dĺžka sa určuje podľa statických výpočtov a závisí od výšky hrádze. Výška býva štandardne do 200 cm: to zodpovedá desiatim hradidlám po 200 mm. Možné je však aj špeciálne riešenie.

Spoľahlivá ochrana

Systém protipovodňovej ochrany nemusí byť 100 % nepriepustný. Slabý prienik vody je prípustný. Pri systéme PREFA sa na seba ukladajú hliníkové profily systémom pier a drážok a obojstranne sa zasúvajú do upevňovacích profilov alebo stojok. Profily sú vybavené špeciálnymi vymeniteľnými gumenými tesneniami a zhora zafixované upevňovacou zarážkou. Vďaka tomu je možné bezpečne ochrániť dvere, okná, garáže aj celé plochy pred prichádzajúcimi záplavami. Naše systémy získali podľa testov Európskeho zväzu protipovodňovej ochrany triedu tesnosti 1 (< 0,2 l za min a na m²) bez upevňovacieho stĺpika a triedu tesnosti 2 (0,2 – 0,5 l za min a na m²) s upevňovacím stĺpikom.