Predpisy požiarnej ochrany: Produkty prefa: vodeodolné a nehorľavé

Produkty PREFA splňajú všetky požiadavky požiarnej ochrany. Tu nájdete to najdôležitejšie. Ďalšie informácie sú uvedené v informačnom letáku.

Strešné a fasádne produkty (maloformátové krytiny a PREFALZ) sú podľa EN 13501-1 zaradené do požiarnej kategórie „A1“ – nehorľavé. Požiarna kategória „A1“ znamená, že produkty vyrobené z hliníka nie sú horľavé (práškovo farbené prvky - maloformátové krytiny a PREFA Sidings - sú podľa 13501-1 klasifikované ako „A2 – s1, d0“).

Laminovaný hliníkový panel PREFA - Reynobond s jadrom FR je podľa EN 13501-1 zaradená do triedy požiarnej odolnosti „B-s1, d0“.

Všetky fasádne prvky vyhoveli systémovej skúške podľa ÖNORM B 3800-5 (požadované smernicou OIB č. 2).

Požiadavka na strešný plášť pri „namáhaní ohňom zvonka“ je podľa smernice OIB č 2 deklarovaná ako trieda broof(t1).

Strešné a fasádne produkty PREFA (maloformátové krytiny a PREFALZ) sú v dôsledku použitých materiálov podľa EN 13501-5 „vyhovujúce bez skúšky“.

Informačný leták k téme predpisov pre požiarnu ochranu na stiahnutie