Predpisy požiarnej ochrany: Produkty prefa: vodeodolné a nehorľavé

Produkty PREFA splňajú všetky požiadavky požiarnej ochrany. Tu nájdete to najdôležitejšie. Ďalšie informácie sú uvedené v informačnom letáku.

Produkt

Klasifikácia podľa EN 13501-1 

Maloformátové krytiny

trieda reakcie na oheň „A1“ - nehorľavý materiál

Prefalz/Falzonal

trieda reakcie na oheň „A1“ - nehorľavý materiál

Siding

trieda reakcie na oheň „A1“ - nehorľavý materiál

trieda reakcie na oheň „A2-s1, d0“ – nehorľavý pre odtiene vlašský orech hnedý, dub béžovosivý a dub prírodný

Hliníkový kompozitný panel jadro FR

trieda reakcie na oheň „B-s1, d0“ - ťažko horľavý

Hliníkový kompozitný panel jadro A2

trieda reakcie na oheň „A2-s1, d0“ - nehorľavý materiál

Tlačené lisované profily (prelamovaný profil, vlnitý profil)

prášková povrchová úprava: trieda reakcie na oheň „A2-s1, d0“ - nehorľavý materiál

prírodný hliník (eloxovateľný materiál): trieda reakcie na oheň „A1“ - nehorľavý materiál

Strešné a fasádne produkty (maloformátové krytiny a PREFALZ a Sidings*) sú podľa EN 13501-1 zaradené do požiarnej kategórie „A1“ – nehorľavé. Požiarna kategória „A1“ znamená, že produkty vyrobené z hliníka nie sú horľavé.

*okrem výrobkov v odtieňoch vlašský orech hnedý, dub béžovosivý a dub prírodný (požiarna trieda A2-s1, d0 - nehorľavé).

Kompozitný hliníkový panel PREFA - Reynobond s jadrom FR je podľa EN 13501-1 zaradený do triedy požiarnej odolnosti „B-s1, d0“.

Všetky fasádne prvky vyhoveli systémovej skúške podľa ÖNORM B 3800-5 (požadované smernicou OIB č. 2).

Požiadavka na strešný plášť pri „namáhaní ohňom zvonka“ je podľa smernice OIB č. 2 deklarovaná ako trieda broof(t1).

Strešné a fasádne produkty PREFA (maloformátové krytiny a PREFALZ) sú v dôsledku použitých materiálov podľa EN 13501-5 „vyhovujúce bez skúšky“.

Informačný leták k téme predpisov pre požiarnu ochranu na stiahnutie