40 ROČNÁ ZÁRUKA - SILNÝ PRÍSĽUB

Predpoveď počasia na 40 rokov: cca 75.000 hodín slnečného svitu a 35.000 litrov dažďovej vody na meter štvorcový.
Hromobitie – dobre, že ste si vybrali Prefu. Iba my vám dáme 40 ročnú záruku na farbu a materiál na streche a fasáde.
Takže ste proti rozbitiu, korózii (hrdzi), poškodeniu mrazom, odlupovaniu a vydúvaniu farby najlepšie poistený. 

PREČO VÁM MÔŽEME SLÚBIŤ TAKÚTO SILNÚ ZÁRUKU?

 • Pretože PREFA hliníkové strechy a fasády sú absolútne high-tech výrobky, ktoré sa produkujú iba v Rakúsku a v Nemecku.
 • Pretože každý výrobok PREFA musí byť namontovaný odborným špecializovaným klampiarom.

40 rokov - a to vám dáme písomne. Búrka, ktorá by zničila strechy PREFA, sa musí ešte len "narodiť”.

40 ROČNÁ ZÁRUKA NA MATERIÁL

Poskytujeme 40 ročnú záruku (odo dňa montáže, uvedeného v záručnom liste) na základný materiál pre

 • PREFA falcovaná strešná škridla, falcovaná strešná škridla R.16, falcovaný strešný šindeľ, falcovaná strešná šablóna a falcovaný strešný panel FX.12
 • PREFA krytina s dvojitou stojatou drážkou PREFALZ
 • PREFA odvodnenie strechy (zľaby a zvody)
 • PREFA fasádne systémy (Sidings, fasádna šablóna 44x44, fasádna šablóna 29x29, fasádna šablóna 20x20, fasádny šindeľ, fasádny panel FX.12, vlnité profily a prelamovaný profil)
 • solárny montážny systém PS.13

vztahujúcu sa na lom, koróziu (hrdza) a škody spôsobené mrazom za podmienok uvedených v záručnom liste. 

40 ROČNÁ ZÁRUKA NA FARBU

40 ročnú záruku ponúkame pre tieto produkty s povrchovou úpravou PREFA P.10 (podľa skutočného dátumu montáže na záručnom liste):

 • PREFA falcovaná škridla, falcovaná škridla R.16, falcovaný šindeľ, falcovaná šablóna 29x29, falcovaná šablóna 44x44 a strešný panel FX.12
 • PREFA dvojitá drážka (PREFALZ)
 • PREFA odvodnenie strechy (žľaby a rúry)
 • PREFA fasádne prvky (obklad Sidings, fasádna šablóna 44x44, fasádna šablóna 29x29, fasádna šablóna 20x20, fasádny šindeľ, fasádny panel FX.12)

proti odlupovaniu a tvorbe vydutí v zmysle podmienok uvedených v certifikáte záruky.

40 ročná záruka na materiál40 ročná záruka na farbu

Máte už PREFA strechu, fasádu, alebo žľaby odvodňovacieho systému?
Požiadajte o záručný list zadarmo.

*povinný údaj
*povinný údaj
Kontakt