Trvalá udržateľnosť & ochrana životného prostredia: Dnes pre silný zajtrajšok

Dávanie v súlade s braním

Tejto myšlienke veľmi dobre sekunduje zámer trvalej udržateľnosti. Aj keď pojem „trvalá udržateľnosť“ sa na mnohých miestach používa inflačne alebo dokonca neoprávnene, u nás v spoločnosti PREFA si mimoriadne uvedomujeme našu zodpovednosť voči našim blížnym a nášmu životnému prostrediu.

Existuje veľa štandardov, noriem a metód, ktoré sa pokúšajú poskytnúť zodpovedajúci dôkaz. Čo vlastne znamená trvalo udržateľné hospodárenie, výroba a konanie? S touto otázkou sme sa zaoberali aj my.

Náhľad videa s najdôležitejšími výrokmi zo brožúra o udržateľnosti PREFA

V prvóm rade  ide o efektívne využívanie  cenných zdrojov. To zahŕňa nielen náš nakupovaný materiál, naše pomocné a prevádzkové materiály a stroje, ale predovšetkým náš vysoko cenený tím. Bezpečnosť práce má preto v spoločnosti PREFA vysokú hodnotu.

Dr. Cornelius Grupp MBA & Leopold Pasquali

Naše silné nasadenie pre neporušené životné prostredie:: Ochrana životného prostredia a trvalá udržateľnosť sú pre spoločnosť prefa viac ako iba pojmy. našu zodpovednosť berieme vážne.

Od získavania surovín cez výrobu až po likvidáciu odpadu, všetky kroky obehového hospodárstva podliehajú starostlivému výberu a implementácii, ako aj prísnym kontrolám. V spoločnosti PREFA kladieme vysoké štandardy, aby sme splnili rôznorodé požiadavky na ekologickú a trvalo udržateľnú prevádzku. Z početných opatrení by sme tu chceli uviesť štyri podstatné:

Podiel recyklovaného hliníka 87 %

Prečo ho použiť len raz, keď ho možno použiť znova?
Vedeli ste, že u strešných maloformátových krytín PREFA je podiel recyklovaného materiálu pozoruhodných 86,6 %? Pri všetkých produktoch spolu, teda vrátane PREFABOND ® a PREFALZ, podiel recyklovaného hliníka zodpovedá 77 %.

Symbol recyklácie pozostáva z 3 do seba siahajúcich šípok – symbolizuje podiel recyklácie hliníka PREFA

Bilancia odpadu: 89 % ide späť na štart

Náš odpad je dokonca cenný, preto sa okamžite recykluje.
PREFA môže referovať o veľmi dobrej bilancii odpadu: 51 % ide na recykláciu, 38 % na materiálové zhodnotenie, 5 % sa využíva tepelne a 6 % sa likviduje prostredníctvom zariadenia na spracovanie odpadu. Pozoruhodných 89 % zlikvidovaných materiálov teda prúdi späť do obehového hospodárstva.

štylizované listy v obehu symbolizujú bilanciou odpadu hliníka PREFA

Elektrina používaná zo 100 % obnoviteľnej energie

PREFA využíva len elektrinu z ekologických zdrojov.
Od roku 2020 prúd použitý pri výrobe pochádza na 100 % z obnoviteľnej energie, teda z vodnej, veternej a slnečnej energie, ako aj z biomasy. A to si aj tak udržíme.

Štylistický obrázok s veternými kolesami, slnkom a vodou na znázornenie ekologického prúdu

Emisie skleníkových plynov pri 3,36 kg ekv. CO2/kg

Pretože nepoškodená atmosféra je to najdôležitejšie.
Aj pri emisiách skleníkových plynov s hodnotou 3,36 kg ekv. CO2/kg spoločnosť PREFA pri strešných prvkoch v porovnaní s alternatívnymi produktami dosahuje najlepšie výsledky. Aby bolo možné kompenzovať emisie pri výrobe strechy PREFA s priemerne 400 kg – pri záruke 40 rokov – musí sa vypestovať iba 3,76 stromov.
A to najlepšie: hliníková strecha si zachová svoju hodnotu. Keď sa recykluje po použití, dostane sa emisná hodnota dokonca iba na 0,76 kg ekv. CO2/kg. Teda menej ako polovica stromu.

Symbolický obrázok pre emisie hliníka PREFA, 4 stromy

Správne zaobchádzanie s modernými materiálmi: Cyklus života výrobkov PREFA

Pri správnom používaní sa s mnohými modernými materiálmi hospodári trvalo udržateľne.
Či sa z materiálu vyrobí trvalo udržateľný výrobok, závisí predovšetkým od technického obehu a súčasne od vplyvov, uskutočňujúcich sa počas tohto obehu. V nasledujúcej časti chceme predstaviť životný cyklus hliníka, vzťahujúci sa na naše výrobky.

Technický cyklus života hliníkových výrobkov v spoločnosti PREFA: technické suroviny, výroba, výrobok, použitie, zbierka demontáž

Technický cyklus

Trvalej udržateľnosti: Brožúra PREFA k

Brožúra o trvalej udržateľnosti PREFA s ešte viac informáciami na stiahnutie.
Obsah sa vzťahuje na hlavné sídlo PREFA v Marktli, Dolné Rakúsko.

Ako vzniká hliník prefa: Moderný materiál hliník sa dá individuálne prispôsobiť a použiť takmer všade.

Hliník je kov najčastejšie sa vyskytujúci v zemskej kôre. Z dôvodu vlastnosti spájania s inými prvkami bolo v minulých časoch ťažké získavať čistý hliník. Až v roku 1827 sa nemeckému chemikovi Friedrichovi Wöhlerovi podarilo vyrobiť tento hliník v práškovej forme. V tomto čase bola cena hliníka vyššia ako cena zlata. Hliník je preto moderný materiál. Dá sa individuálne prispôsobiť a použiť takmer všade: ako prvok podkonštrukcie pre fasádne, strešné a stenové systémy, ako mostová a nosná konštrukcia, ako materiál na dvere, brány a okná a dokonca aj pri stvárnení vnútorných priestorov. Ide o robustný, flexibilný, odolný, ľahký materiál, ktorý dobre drží tvar.

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

1. Liatie, tvarovanie, legovanie

Hliník vyrobený v takzvaných hliníkových hutách sa leje do ingotov a následne sa vo valcovniach umiestňuje do formy. Legovaním rôznych kovov a minerálov sa môžu dosiahnuť želané vlastnosti hliníka.

štylizovaná vetvička s listami pre vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

2. Metóda coil coating

Aby bolo možné naše výrobky udržiavať odolné proti poveternostným vplyvom a zaručiť dlhé roky opticky príjemný povrch, naše výrobky sa opatria vysoko kvalitným systémom HDP laku. Lak sa nanáša takzvanou metódou Coil Coating.

Štylizovaný list pre vymenovanie hodnôt PREFA

3. Recyklácia

Hliník povrstvený v pásoch sa vyrába recykláciou hliníkového šrotu s rozličnými množstvami podľa legovania a kvality: Kov sa leje priamo v páse valcovanom za tepla, čím sa zabráni energeticky intenzívnemu procesu predhrievania a valcovania ingotov za tepla.

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

4. Valcovanie za studena a žíhanie

Horúce zvitky sa nakoniec spracujú valcovaním za studena a žíhaním v komorových peciach na finálnu hrúbku, aby sa dosiahli želané mechanické vlastnosti hliníka pred lakovaním.

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

1. Liatie, tvarovanie, legovanie

Hliník vyrobený v takzvaných hliníkových hutách sa leje do ingotov a následne sa vo valcovniach umiestňuje do formy. Legovaním rôznych kovov a minerálov sa môžu dosiahnuť želané vlastnosti hliníka.

štylizovaná vetvička s listami pre vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

2. Metóda coil coating

Aby bolo možné naše výrobky udržiavať odolné proti poveternostným vplyvom a zaručiť dlhé roky opticky príjemný povrch, naše výrobky sa opatria vysoko kvalitným systémom HDP laku. Lak sa nanáša takzvanou metódou Coil Coating.

Štylizovaný list pre vymenovanie hodnôt PREFA

3. Recyklácia

Hliník povrstvený v pásoch sa vyrába recykláciou hliníkového šrotu s rozličnými množstvami podľa legovania a kvality: Kov sa leje priamo v páse valcovanom za tepla, čím sa zabráni energeticky intenzívnemu procesu predhrievania a valcovania ingotov za tepla.

štylizovaný pár listov na vymenovanie hodnôt spoločnosti PREFA

4. Valcovanie za studena a žíhanie

Horúce zvitky sa nakoniec spracujú valcovaním za studena a žíhaním v komorových peciach na finálnu hrúbku, aby sa dosiahli želané mechanické vlastnosti hliníka pred lakovaním.

Výroba primárneho hliníka

Výroba primárneho hliníka je veľmi nákladná. Popri spaľovaní surového materiálu je potrebné veľké množstvo elektrickej energie na elektrolýzu taveniny, ktorá nakoniec vytvorí kovový hliník. Výroba tejto elektrickej energie robí aktuálne dve tretiny produkovaných emisií CO2 pri výrobe hliníka aktuálne v globálnom priemere. Toto sa môže znížiť zlepšením energetickej efektívnosti týchto zariadení, ako aj výrobou CO2-neutrálneho prúdu (napr. výroba prúdu z obnoviteľných zdrojov energie).

Naši dodávatelia používajú bez výnimky hliník z európskej výroby, čím sú emisie našich výrobkov nižšie ako globálny priemer.

Energeticky efektívna výroba v Rakúsku a Nemecku: Pre kompletný systém s viac ako 5 000 výrobkami

Kto chce niečo meniť, najlepšie bude, keď začne u seba. Verne tomuto mottu sa pokúsime neustále ďalej vyvíjať.

Pri našom vývoji sú v našom stredobode záujmu stratégie orientované na budúcnosť a trvalo udržateľné opatrenia. K tomu patria tiež naše pobočky v St. Pöltene, ako aj sklad v St. Georgene. Optimalizujeme naše interné cesty výroby, aby sme priebežne znižovali stopy CO2 našich výrobkov.

Naše výrobné pobočky sa nachádzajú v Marktli (Dolné Rakúsko), St. Pöltene (Dolné Rakúsko) a Wasungene (Durínsko). Tak sme umiestnení centrálne pre našich dodávateľov v Španielsku, Nemecku, Holandsku a Taliansku, ako aj našich zákazníkov v celej Európe. Naše výrobky zvládnu priemerne 1 377 km od subdodávateľa až po nášho koncového zákazníka. Toto zodpovedá 155 g ekv. CO2/kg hliníkových produktov PREFA.

Grafika k preprave PREFA: 57 % tonokilometra pri preprave východiskového materiálu, 35 % tonokilometra pri preprave k zákazníkom, 8 % tonokilometra pri internej preprave PREFA

Výber správneho obalového materiálu

Obaly sú potrebné, aby sa výrobky mohli dodať nepoškodené a v želanej kvalite. Plast sa v predchádzajúcich desaťročiach vyvinul na často používaný obalový prostriedok. Avšak kopce plastu na depóniách a ostrovy z plastu v moriach a oceánoch zreteľne ukazujú, že používanie plastov bez fungujúceho obehového systému škodí nášmu životnému prostrediu.

Aj preto sa z našej strany kladú na obalový materiál rovnako vysoké nároky ako na naše výrobky.

Obalový materiál, ktorý bol umiestnený dodávateľmi a na našich pobočkách vzniká ako odpad sa ďalekosiahlo optimalizuje. Takto sa aktuálne s našimi hlavnými dodávateľmi vytvára paletový systém. Tým majú mnohé tony starého dreva odpadnúť. Staré drevo, ktoré sa napriek tomu vyskytne, sa dodá výrobcom, ktorí zo starých, z väčšej časti chybných paliet vyrobia nové lepenkové dosky, drevené pelety alebo iné výrobky.

Baliace prostriedky, ktoré sa umiestnia v našich výrobách, sa u zákazníka spravidla považujú za odpad. Preto sa dáva pozor na to, aby sa použil vysoký podiel látkovo zhodnotiteľných obalov, ako drevo, kartón alebo papier. Baliace prostriedky s obsahom plastov robia približne 10 % ročne použitej hmotnosti obalov.

Grafika k podielom baliacich prostriedkov PREFA, 54 % kartón, 32 % drevo, 6 % plasty, 4 % hliníková páska, 4 % PE-fólia, 0% podiel penových materiálov, 0% etikiet, podiely počítané v kg

Dekarbonizácia¹ priemyslu

Tak ako predtým, veľa energie bude potrebnej pri výrobe nášho každodenného spotrebného tovaru. Práve ide o to, že aby sa zmenili skupenstvá alebo aby sa materiály dostali na zvlášť vysoké teploty a aby bolo možné formovať určité vlastnosti, je potrebná tepelná energia. Toto je z väčšej časti poskytované prostredníctvom zemného plynu. Zemný plyn sa dekarbonizuje iba ťažko. Pokiaľ je tento potrebný vo výrobách, nemôžu sa tieto dekarbonizovať v celku, bez kompenzačných platieb. Preto je potrebné zaoberať sa včas elektrifikáciou výrobných procesov.

¹ Chemicko-fyzikálne zariadenie na úpravu nebezpečných odpadov

Prebiehajúca modernizácia výrobných pobočiek

Naše výroby sú vybavené energeticky efektívnymi zariadeniami. Na výrobu našej celej palety výrobkov sú potrebné iba malé množstvá energie. Ohýbanie, žliabkovanie, vysekávanie, razenie, lisovanie a rezanie sa uskutočňuje pomocou hydraulických, pneumatických, ako aj kolenových lisov. Ročné údržby, pravidelné kontroly a vylepšenia udržiavajú výkon zariadení, aby aj v budúcnosti bolo možné našu energiu používať racionálne. V týchto krokoch výroby sa nepoužíva žiadny zemný plyn, ale pracuje sa výlučne elektricky. Našu potrebu prúdu pokrývame s prúdom z obnoviteľných zdrojov energie. Vodná elektráreň dodáva navyše medzitým 9,5 % potreby energie výrob holdingu CAG v Marktli. V roku 2021 pribudlo k tomu ešte veľké fotovoltaické zariadenie na strechách našich sesterských závodov. Tým a vďaka modernému zariadeniu na práškovú povrchovú úpravu sa emituje iba 29 g ekv. CO2/kg hliníkových výrobkov PREFA.

Vďaka zariadeniu na práškovú povrchovú úpravu sa hliníkové výrobky pasivujú bez chrómu, čím povrch získa želané vlastnosti, aby aj desaťročia po pokládke vyhovel vysokým nárokom na kvalitu. Morený kov sa strieka lakovým práškom a ošetruje sa tepelne. Pritom vznikajúce chemikálie sa pred likvidáciou oddelia ešte cez odparovač od vody, aby sa minimalizovali likvidované množstvá. Likvidované tekutiny sa likvidujú v takzvaných CP-zariadeniach, kde sa tieto upravujú, aby sa mohli podľa možnosti znova odovzdať na recykláciu. Žiadna odpadová voda ani iné chemikálie sa nedostanú do najbližšie položeného toku alebo do spodnej vody. Všetky odpady sa zbierajú a odborne likvidujú.

Likvidácia odpadu

Grafika k likvidácii odpadov PREFA, podiely: 51 % recyklácia, 38 % látkové zhodnotenie, 6 % CP-zariadenie, 5 % tepelné zhodnotenie

Záruka 40 rokov – ale nekonečná životnosť: Dlhá životnosť použitých materiálov

Na ochranu striech, životného prostredia a optimálneho vzhľadu sú naše výrobky opatrené zvláštnym lakom.
Najprv sú tieto laky tekuté. Tu sú zmiešané a dobre premiešané rozličné spojivá, zosieťovacie prostriedky alebo iné cenné aditíva, aby v neposlednom rade podľa možnosti rýchlo vytvrdli pri nanášaní ochrannej vrstvy na pás pri procese vypaľovania. Pritom sa spália všetky rozpúšťadlá, ktoré sú ešte obsiahnuté v tekutom laku, čím sa zabráni tomu, aby predlakovaný výrobok odovzdal do životného prostredia akékoľvek VOC (prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa rozpúšťajú pri izbovej teplote). Navyše sa ešte vznikajúce odpadové teplo vedie späť a opätovne využíva. Spotreba vody sa minimalizuje vďaka kontinuálnej recirkulácii do rozličných stupňov výroby.

Iba s technickým „High-End lakmi“ je možný dlhý, jednotný vzhľad. Máme lak, ktorý sa stará desaťročia o stabilitu a zvlášť v silne namáhaných regiónoch vôbec nestráca lesk.

Záber zblízka na PREFA strešný panel R.16 so zachytávačmi snehu, polkruhovým žľabom a dažďovým zvodom v čiernej farbe P.10 vrát. ochrany pred bleskom a zvislej drevenej fasády

Odplavenie ťažkých kovov

Mnoho materiálov v stavebnom priemysle nie sú čisté prvky. Potrebujú rôzne zliatinové látky, aby sa vytvorili želané vlastnosti. Za väčšiny podmienok sú tieto zliatiny stabilné. V dôsledku kyslých alebo alkalických poveternostných vplyvov sa poškodzujú povrchy a z kovov sa vyplavujú jednotlivé atómy. Práve strešné, fasádne a odvodňovacie systémy sú týmto poveternostným podmienkam vystavované nepretržite. Tu sa používajú zliatiny alebo materiály, ktoré nie sú chránené proti odplavovaniu ťažkých kovov a iných toxínov pre životné prostredie, tak to môže viesť rýchlo k akumulujúcemu zaťaženiu okolitej pôdy, pitnej vody alebo vegetácie.

(Štúdia „Odplavovanie z kovových plôch a zanášanie do podzemnej vody“ zo Spolkového úradu pre životné prostredie, Rapperswil, 26.03.2019; štúdia „Kovy a životné prostredie, správanie plechov voči vplyvom životného prostredia“, Dr. Markus Faller, Bern, 14.03.2007: Zaťaženie pôd ťažkými kovmi a jedmi zo životného prostredia, toxíny, ktoré sú v pôde, sa môžu vyplaviť a dostať sa do nášho obehu buď cez podzemnú vodu alebo cez rastliny, ktoré sa používajú tiež ako potraviny alebo krmivo pre úžitkové zvieratá.)

Už desaťročia žiadne nebezpečné odpadové látky

Hliníkové výrobky PREFA majú záruku 40 rokov, ale nekonečnú životnosť. Na základe kombinácie z pasívneho kovu a dobrej povrchovej úpravy sa pri našich výrobkoch môže vychádzať z minimálnej miery odplavovania. Navyše naše materiály už desaťročia neuvoľňujú žiadne nebezpečné obsahové látky. Dlhý čas si zachovávajú svoj vzhľad, chránia váš dom pred poveternostnými vplyvmi a nezanášajú takmer žiadny materiál do pôdy alebo podzemnej vody. Tým vo fáze používania nezaťažujú životné prostredie.

Obnoviteľné zdroje pre budúce generácie: Zaobchádzanie so zdrojmi

Trvalo udržateľné zaobchádzanie so zdrojmi znamená zvyšovanie efektívnosti zdrojov a zachovanie neobnoviteľných zdrojov aj pre budúce generácie. 

Efektívnosť zdrojov ideálne znamená, že materiály sa môžu po ich dobe použitia recyklovať bez strát na kvalite a môžu sa znova používať. Aby bolo možné toto zaručiť, je potrebné, aby už pri odoberaní sa vždy dávalo pozor na to, aby sa materiály zlikvidovali tak, že sa tieto budú dať tiež znova recyklovať. Na konci doby používania výrobku alebo budovy sa tieto odoberú a odovzdajú na likvidáciu. Iba keď sa likvidácia vykoná odborne, môže sa tu spätne získať podľa možnosti vysoká kvóta surovín. Podľa prieskumu Európskej asociácie pre hliník (EAA) sa hliníkové výrobky použité v stavebnej oblasti môžu aktuálne recyklovať na 95 %.

Snímka závodu PREFA v Marktli z okolitého kopca, v popredí stojí strom na zelenej lúke, v pozadí je vidieť veľkoplošné Lilienfeldské lesy

Vyšší podiel sekundárneho hliníka je možný vtedy, keď recyklovaný hliník je dostupný so zodpovedajúcou zliatinou. Materiály, ktoré sa používajú napríklad na dózy, sú v rámci jedného roka znova dostupné pre priemysel. Výrobky s dlhou životnosťou v stavebnom priemysle viažu materiály desaťročia. Preto sa môže vychádzať z toho, že v nadchádzajúcich rokoch sa podiel šrotu v hliníkových výrobkoch pre stavebný priemysel bude neustále zvyšovať.

Šance na zvýšenie použitia šrotu

Zvýšenie podielu šrotu vo východiskovom materiáli má ako ekonomické výhody, tak aj výhody relevantné pre životné prostredie. Ako je už znázornené prostredníctvom emisií CO2 našich výrobkov, veľký podiel použitej energie je pri výrobe východiskového materiálu, resp. pri získavaní hliníka. Vďaka zredukovaniu použitia primárneho hliníka a zvýšeniu podielu šrotu, takzvaného sekundárneho hliníka, sa môžu tieto emisie ušetriť. Aj pre krajiny je fungujúce obehové hospodárstvo veľkým benefitom. Pretože deponovaný šrot si vyžaduje nespočetné množstvá miesta, ktoré by sa mohlo využiť inak. Ale aj invazívnemu zásahu do krajiny v dôsledku úberu zemných vrstiev na získavanie primárneho hliníka je možné zabrániť alebo je ho možné zredukovať vďaka zvýšeniu podielu sekundárneho hliníka. Naši dodávatelia používajú aktuálne priemerne 77 % sekundárneho hliníka pri výrobe svojich výrobkov. V závislosti od zliatiny dochádza dokonca v našich výrobkoch k použitiu podielu sekundárneho hliníka na viac ako 80 %.

Rozdelenie emisií CO2

Recyklácia 1 tony hliníka znamená o 4 tony menej bauxitu a až o 9 ton menej emisií CO2. Vďaka použitiu sekundárneho hliníka našimi dodávateľmi sa môže pre náš východiskový materiál počítať s faktorom CO2 4,48 kg produkcie CO2/kg východiskového materiálu (23 % primárneho hliníka).

Grafika k rozdeleniu emisií CO2 v spoločnosti PREFA: 90,4 % východiskový materiál hliník, 4,91 % východiskový materiál PREFA, 4,70 % iné (preprava, výroba)

Nekonečne často opätovne použiteľné: Recyklácia

Materiál hliník sa zvlášť dobre hodí na recykláciu. Popri pozitívnych aspektoch pre životné prostredie je recyklácia hliníka posudzovaná ako veľmi výhodná aj z ekonomického hľadiska.

Hliník sa používa v rôznych zliatinách. Tieto sa rozlišujú na základe použitých prísad ako horčík alebo meď, čím výrobok získa rozličné vlastnosti, ako tvrdosť, odolnosť a ohybnosť.

Preto sa šrot podľa možnosti zbiera „čisto podľa druhov“ a oddelene, aby bolo možné na jednej strane poznať použitú zliatinu a túto zachovať, ale tiež na druhej strane, aby bolo pri úprave potrebných menej zliatinových látok. Tým sa zredukuje ako zaťaženie životného prostredia v dôsledku dobývania kovov, tak aj v dôsledku zliatinových látok. Podiel použitia šrotu v hliníkových výrobkoch stúpa každoročne a až do roku 2026 sa môže počítať dokonca so zdvojnásobením doterajšieho množstva. 

Snímka pri súmraku nad Polyvalente Kapellen s PREFA fasádnou šablónou 44 × 44 v majskej zlatej

Dlhodobé prestavovanie obehu

V posledných desaťročiach, resp. v poslednom storočí sa do nášho obehu dostali mnohé nové materiály. Mnohé z toho sa používajú viaceré roky/desaťročia. Pretože materiály v rámci ich doby používania nepôsobia v obehovom hospodárstve, resp. sú z neho odobraté, technický obeh nie je aktuálne uzavretý ako celok. Musia sa naďalej pridávať mnohé primárne suroviny, aby bolo možné obeh udržiavať konštantný. Materiály ako železo, ktoré sa dobývajú už storočia, sú už vo veľkej miere k dispozícii v obehu a preto môžu mať vyššie podiely šrotu vo výrobkoch. Avšak malo by byť cieľom obeh prestavovať dlhodobo tak, aby sa používali hlavne materiály nachádzajúce sa v obehu (podiel šrotu).

Tento materiál vyniká svojím vzhľadom a estetikou

Expert Jörg H. Schäfer, vedúci odboru recyklácie a udržateľnosti v združení nemeckých výrobcov a spracovateľov hliníka Aluminium Deutschland e.V. (predtým GDA), pozná dobré vlastnosti hliníka. Podľa neho tento materiál nemá z hľadiska funkčnosti, trvalej hodnoty, estetiky a efektivity zdrojov žiadnu konkurenciu.

Opakovaná recyklácia bez zníženia kvality

Zoznam argumentov, ktoré vymenúva Schäfer, je dlhý: Hliník – či už prírodný alebo lakovaný, pri akomkoľvek použití – sa okrem toho dá stále znova taviť a používať na výrobu nových kvalitných produktov, a to bez zníženia kvality. Hliník skrátka umožňuje trvalo udržateľné stavanie s ideálnymi ekologickými, ekonomickými a technickými podmienkami.

Pohľad zdola na tvoju fasádu s fasádnou šablónou 20 × 20 z prírodného hliníka

Ide o hodnotu, ktorú prináša hliník do architektúry. Práve na základe estetiky je taký obľúbený v oblasti dizajnu. Výhodný pomer pevnosti a hmotnosti umožňuje vytvárať ľahké a prepracované konštrukcie, ktoré poskytujú pri tvorbe otvorené možnosti a zároveň sú mimoriadne robustné. Vďaka svojej špecifickej hmotnosti 2,7 g na cm³ je hliník v porovnaní s meďou, železom a zinkom najľahším materiálom používaným na budovách. Aj pokiaľ ide o udržateľnosť zdrojov, je neporaziteľný. K tomu prispievajú nízke náklady na údržbu a dlhá životnosť.

Jörg H. Schäfer, vedúci odboru recyklácie a trvalej udržateľnosti v združení nemeckých výrobcov a spracovateľov hliníka Aluminium Deutschland e.V.

Brožúra o trvalej udržateľnosti: PREFA

Ďalej máte k dispozícii brožúra o trvalej udržateľnosti v celej dĺžke na stiahnutie. Obsah sa vzťahuje na hlavné sídlo PREFA v Marktli, Dolné Rakúsko.

Tu nájdete všetky detaily a informácie k podniku a nášmu silnému nasadeniu pre trvalú udržateľnosť. Na silnú budúcnosť s hodnotným životom!