Ako udržiavať produkty PREFA?

Pretože sa produkty PREFA nelámu ani nehrdzavia, je PREFA strecha bezúdržbová!