Z čoho pozostáva systém protipovodňovej ochrany PREFA?: Komponenty - Protipovodňová ochrana PREFA

Detailný nákres protipovodňovej ochrany PREFA z hliníka s jednotlivými komponentmi
 1. SPODNÉ TESNENIE:
  Pri protipovodňovej ochrane slúži spodné tesnenie na utesnenie priestoru medzi najspodnejším hradidlom a daným podkladom (terénom). Ak má zostať protipovodňová ochrana nepretržite postavená, musí sa použiť špeciálne, trvalo pružné spodné tesnenie.
   
 2. ZEMNÉ PUZDRO pre UPEVŇOVACÍ STĹPIK:
  Upevňovacie zariadenie pre protipovodňovú ochranu musí byť zabetónované. Zemné puzdro je zabetónovaný podklad a miesto na osadenie upevňovacieho stĺpika.
   
 3. HRADIDLÁ:
  Ako hradidlo sa označujú všetky profily systému protipovodňovej ochrany, ktoré sa vsúvajú do upevňovacích nástenných profilov alebo upevňovacích stĺpikov. Hradidlá sa ukladajú na seba pomocou systému pier a drážok, pričom profily sú utesnené špeciálnymi vymeniteľnými gumenými tesneniami (spodnými tesneniami hradidla) a zhora sú zafixované upevňovacími zarážkami.
   
 4. DRŽIAK PRE HRADIDLÁ:
  pomôcka na uskladnenie: Ak sa hradidlá nepoužívajú, je možné ich uschovávať v praktickom držiaku na hradidlá v počte maximálne 6 kusov (podľa systému protipovodňovej ochrany). 
   
 5. KRYT ÚLOŽISKA:
  Pomôcka na uskladnenie: Chráni hradidlá uschované v držiaku pred poveternostnými vplyvmi, ako napr. UV žiarením. Jednotlivé segmenty sa zoskrutkujú do stabilného krytu.
   
 6. UPEVŇOVACÍ STĹPIK so ZEMNÝM PUZDROM:
  Pri protipovodňovej ochrane vo väčších areáloch sa používajú upevňovacie stĺpiky. Ide o špeciálne stojky, ktoré slúžia ako medzistĺpiky. Stojky sa pomocou bajonetového uzáveru vsadia do zemných puzdier, ktoré sú zabetónované do terénu.
   
 7. PRIDRŽIAVAČ:
  Ako dodatočné opatrenie pri veľmi veľkom rozpätí pritláča pridržiavač hradidlá a spodné tesnenie (umiestnené v strede) nadol.
   
 8. UPEVŇOVACIA ZARÁŽKA:
  Pri protipovodňovej ochrane slúži upevňovacia zarážka na upevnenie hradidiel. Pomocou nej sa hradidlá zafixujú v danej polohe a spodné tesnenie je pritlačené k podkladu.
   
 9. UPEVŇOVACÍ NÁSTENNÝ PROFIL:
  Prvok protipovodňovej ochrany zabudovaný napevno do muriva, resp. pred ostenie alebo v ostení, prípadne zapustený priamo do ostenia.
   
 10. KRYTKA ROHOV/UPEVŇOVACÍCH NÁSTENNÝCH PROFILOV:
  Ak sa protipovodňová ochrana nepoužíva, zakryte upevňovací nástenný profil, aby priestor na zasúvanie hradidiel zostal čistý a pripravený na použitie a tesnenia boli chránené pred UV žiarením.