Čím je prírodný hliník špecifický?

Všeobecne

U hliníkových pásov bez náteru je viditeľná prirodzená jemná štruktúra valcovania materiálu a preto svoj atraktivny povrch vystavuje pohľadom. V dôsledku technologicky podmienených rozdielov pri valcovaní nosného materiálu nie je vzhľad valcovanej plochy vždy homogénny. Pri montáži a spracovaní je vždy potrebné dbať na použitie rovnakých šarží resp. dodávok resp. smer pokládky, aby sa dosiahol vizuálne približne rovnomerný vzhľad. Pri hliníku bez náteru sa dá sotva docieliť homogénneho vzhľadu, ako je to možné u hliníka s farbou.

Skladovanie a preprava

Prírodný hliník by mal býť skladovaný v suchom prostredí (pod strechou). Nepoužívajte vlhké priestory. Skladovaný tovar by mal býť chránený pred alkalickými materiálmi (malta, betón, vápenný alebo cementový prach), pred parami lúhov a kyselín a pred soľou (napr. posypová soľ). U hliníkových prvkov v tesnicich obaloch alebo u zvitkových hliníkových pásov je treba mať na zreteli, že pôsobením vody (napr. kondenzát alebo zrážky) môže dochádzať k prejavom oxidácie vo forme čiernych alebo bielych škvŕn. Životnosť tým nie je ovplyvnená, pokiaľ k ďalšej degradácii hliníka neprispievajú eště ďalšie chemické vplyvy. Dochádza však k výraznému ovplyvneniu optického vnemu. Krátkodobé skladovanie (< 2 týždne) v voľném prostredí je možné, pokiaľ je tovar zodpovedajúcim vzuchopriepustným krytom chránené pred zrážkovou, striekajúcou a kondenzujúcou vodou. Upozornenie: obal od výrobcu je iba ochranný obal na dopravu.

Spracovanie a opracovávanie

Pri tvarovaní, ohraňovaní a drážkovaní hliníkových pásov bez náteru na strešnú krytinu so šikmou alebo dvojitou stojatou drážkou je potrebné dodržiavať pokyny pre spracovanie z montážnej príručky PREFALZ. Hliník bez náteru je veľmi citlivý na poškriabanie - to je potrrebné vziať do úvahy pri spracovaní a opracovávaní. Poškriabanie síce nemá žiadný vplyv na trvanlivosť materiálu, ale na poškriabaný povrch môže pôsobiť rušivo. Pri spracování a montáži hliníka bez náteru, ručné zváranie spôsobí prejavy oxidácie na povrchu hliníka. Takto vzniknuté škvrny/otlačky prakticky nie je možné odstrániť. Používanie rukavíc pri spracovaní môže tento efekt zmierniť. Hliník bez náteru má prirodzený povrch, ktorý sa podľa podmienok prostredia pomaly a nerovnomerne mení. Upozornenie: čistý hliník odráža veľmi dobre svetlo (zrkadlenie). Pokiaľ zrkadlenie fasádneho obkladu alebo strechy sie sú žiadúce, je vhodné použiť plechy s matným náterom.