PREFA ochrana pamiatok: Plánovanie a rekonštrukcia na večnosť

Prvé PREFA falcované strešné škridle boli použité na obytných domoch, priemyselných stavbách a ďalších budovách už v roku 1946. Niektoré z týchto budov boli zaradené do ochrany pamiatok. Vďaka vynikajúcej kvalite produktov PREFA a jedinečnej životnosti hliníka ako materiálu je väčšina striech zachovaná tak dobre, ako počas prvného dňa.

Produkty PREFA sú ideálne aj pre rekonštrukcie pamiatkovo chránených objektov. Vďaka nízkej hmotnosti sa dajú bez problémov pokrývať aj staré strešné konštrukcie. Vďaka kvalite farby P.10 s ušľachtilým matným vzhľadom zodpovedajú produkty PREFA požiadavkám pamiatkovej ochrany. Na začiatku 20. storočia bolo veľa objektov zastrešených kovovými strešnými škridlami.

Pri obnove týchto striech (väčšinou z dôvodov tepelnej izolácie) stojí projektant pred dôležitým rozhodnutím. Má dať vyrobiť kópie starých strešných prvkov, alebo má použiť iný produkt? Nová výroba väčšinou ztroskotá na horentných nákladoch. Priaznivá alternatíva má meno PREFA. Maloformátové strešné prvky (najmä falcované strešné škridle, šindľe a šablóny) ponúkajú projektantom cenovo výhodné a vzhľadovo prispôsobivé alternatívne riešenie. Okrem toho je možné tieto produkty zušľachtiť špeciálnymi vysoko kvalitnými nátermi. Široká paleta farieb a možnosť objednania individuálnych farieb ponúka temer neobmedzený priestor pre realizáciu vízií. Strechy pamiatkovo chránených objektov musia vykazovať dlhú životnosť a musia byť bezúdržbové. Strechy PREFA týmto požiadavkám vyhovujú.