Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

JE PREFA STRECHA VHODNÁ AKO OCHRANA PROTI BLESKU?

Plechové strechy sú podľa normy ÖVE/ÖNORM EN 62305 (platnosť od 01.01.2008) pri dostatočnej hrúbke plechu definované ako „prirodzená súčásť“ záchytného systému. 12.07.2010 bola výššie uvedená norma vyhlásená za záväznú tiež v ETV 2002/A2 podľa §2, odst. 1.

Maloformátové strešné prvky PREFA(strešné škridle, strešné šindle, strešné sablónyastrešný panel FX.12) a PREFA zvitkové plechy(PREFALZ) použiť ako ochranu proti blesku (zachytávacia tyč umiestnená na najvyššom mieste a prisvorkované uzemnenie na žľab) je možné!

Opatrenia na ochranu proti blesku (atmosférickej elektrine), ktoré prekračujú požiadavky výššie uvedených noriem, umožňujú jednoduchú montáž konvenčného bleskozvodu.

Pozor: v norme je definovaných niekoľko výnimiek, napr. objekty ohrozené výbuchom (muničné sklady, mlyny a podobne), objekty s výskytom veľkého počtu osôb (školy, škôlky a podobne), vysielače, atómové elektrárne, múzeá a podobne. Pri pochybnostiach je vhodné nechať nainstalovať prídavnú konvenčnú ochranu proti blesku odbornou firmou.

PREFA FOTOSERVIS

VÁŠ DOM V PREFA DIZAJNE

Fotomontážou Vám ukážeme, ako krásne môže vyzerať Váš dom s novou strechou alebo fasádou PREFA.

K FOTOSERVISU
ZÁRUČNÝ LIST

VYŽIADAJTE SI ZADARMO

Požiadajte o záručný list pre Vašich zákazníkov zadarmo. Dajte im záruku na 40 rokov písomne.

POŽIADAJTE TERAZ
PREFA produkty

PREFA SORTIMENT PRODUKTOV

Presvedčte sa o všestrannej ponuke výrobkov PREFA a objavte ten správny produkt pre vašu strechu a fasádu. Ideálna pre novú výstavbu a optimálna pre rekonštrukciu!

OBJAVTE SORTIMENT VÝROBKOV TERAZ
Kontakt