Je PREFA strecha vhodná ako ochrana proti blesku?

Plechové strechy sú podľa normy ÖVE/ÖNORM EN 62305 (platnosť od 01.01.2008) pri dostatočnej hrúbke plechu definované ako „prirodzená súčásť“ záchytného systému. 12.07.2010 bola výššie uvedená norma vyhlásená za záväznú tiež v ETV 2002/A2 podľa §2, odst. 1.

Maloformátové strešné prvky PREFA (strešné škridle, strešné šindle, strešné sablóny a strešný panel FX.12) a PREFA zvitkové plechy (PREFALZ) použiť ako ochranu proti blesku (zachytávacia tyč umiestnená na najvyššom mieste a prisvorkované uzemnenie na žľab) je možné!

Opatrenia na ochranu proti blesku (atmosférickej elektrine), ktoré prekračujú požiadavky výššie uvedených noriem, umožňujú jednoduchú montáž konvenčného bleskozvodu.

Pozor: v norme je definovaných niekoľko výnimiek, napr. objekty ohrozené výbuchom (muničné sklady, mlyny a podobne), objekty s výskytom veľkého počtu osôb (školy, škôlky a podobne), vysielače, atómové elektrárne, múzeá a podobne. Pri pochybnostiach je vhodné nechať nainstalovať prídavnú konvenčnú ochranu proti blesku odbornou firmou.