Aká je skladba strechy hliníkových striech PREFA?

Doporučujeme realizovať hliníkové strechy PREFA s odvetranou nosnou konštrukciou. Strešný plášť a vrstva tepelnej izolácie sú oddelené odvetrávanou medzerou. Výhodou tohoto riešenia je, že sa vnikajúca vlhkosť odvádza preč. Strešný plášť sa zásadne realizuje ako odvetraný (viď obrázok 1). Odvetrávaný však môže byť tiež celý priestor podkrovia (obr. 2).

obr. 1

Podkrovie sa dá využiť aj ako obytný priestor (obr. 1):

U dvojvrstvovej konštrukcii strechy sa oproti jednovrstvovej konštrukci vytvára odvetrávaný priestor (pomocou kontralát). Vďaka tomuto usporiadaniu sa dá umiestiť tepelná izolácia tiež medzi krokvy. Pri možnom využívaní podkrovia je vhodné dáť prednosť dvojplášťovej strešnej konštrukcii pred jednoplášťovou (obr. 2).

obr. 2

Podkrovie sa nedá využívať ako obytný priestor (obr. 2):

U tejto konštrukcie musí byť podlaha podkrovia tepelne izolovaná (dodatočná dostavba podkrovia je možná len so zvýšenými nákladmi).

Pri stavbe strechy je potrebné rešpektovať zákony stavebnej fyziky!