AKO REAGUJE HLINÍK NA KONTAKT S INÝMI KOVMI?

Hliník je kompatibilný s väčšinou kovov okrem medi. Preto by sa hliník nemal použiť v smere toku pod medenými materiálmi resp. zabudovaný spoločne s meďou.

Kontakt