Digitálne projektovanie: s PREFA 3D a BIM dátami

V záujme zvládnutia požiadaviek digitálneho projektovania, podpory digitálneho procesu výstavby a v záujme čo najlepšej podpory pre architektov/projektantov sme pripravili zdarma na stiahnutie textúry, 3D a BIM dáta pre PREFA strešné a fasádne produkty v rôznych formátoch súborov.

  • Naše textúry si môžete stiahnuť vo formáte JPG na nasledujúcom odkaze: mtextur
  • Naše 3D dáta obsahujú tvary a rozmery pre geometrické modely.
  • Naše objekty BIM sú k dispozícii pre používateľov aplikácie Revit vo formáte .rfa a používateľov ArchiCAD-u vo formáte .gsm a obsahujú všetky príslušné technické údaje o produktoch.

PREFA, váš silný partner aj v oblasti digitálneho projektovania!

Model domu znázornený s 3D a BIM údajmi a taktiež textúrou

Prečo BIM?

Pojem „Building Information Modeling“ (BIM) znamená optimalizované projektovanie a realizácia stavieb na základe digitálnych modelov budov. Tento model, takzvané digitálne dvojča, obsahuje všetky informácie týkajúce sa budovy počas jeho celého životného cyklu.

Touto cestou majú projektanti, spracovatelia tendrov, dodávatelia a následne tiež správca budovy možnosť pracovať s jedným a tým istým dátovým modelom, ktorý umožňuje optimalizovaný informačný tok, efektívny proces výstavby a minimalizuje straty na rozhraniach.