ČO JE KORÓZIA A DOCHÁDZA K HRDZAVENIU HLINÍKA?

Koróziou sa nazýva degradácia kovov chemickými alebo elektrochemickými reakciami s okolím. Najznámejšou formou korózie je hrdza na povrchu ocele.

Hliníkové materiály sú korózii veľmi odolné!

 

 

Kontakt