Objednajte si katalóg zadarmo: Objavte dobré dôvody

Chcete získavať všetky informácie o produktoch PREFA?

Žiaden problém. Jednoducho si vyberte požadované katalógy. Na prianie doručíme všetko dôležité do Vašej e-mailovej schránky.

Náš príspevok ku klimatickej a energetickej kríze:

Aby sme šetrili papier, CO2 a energiu, PREFA sa snaží minimalizovať používanie papiera. Naše prospekty Vám budú zaslané elektronicky e-mailom. Ak napriek tomu budete potrebovať prospekty v papierovej forme, môžete si ich dodatočne vyžiadať.

Stačí iba vyplniť a odoslať

Mám záujem o ...*

Ste:

Môj projekt je ...

Osobné údaje

* Povinné pole