Výhody pre realizátorov: Vysoká kvalita striech a fasád