Tipy a triky – štruktúrované fólie – takto nie

Separačné deliace vrstvy: Všeobecne

Separačná deliaca fólia je vrstva, ktorá delí kov od podkladu. Separačné fólie, resp. separačné vrstvy majú nasledujúce úlohy:

  • chránia spodnú stranu kovových prvkov pred škodlivými alkalickými vplyvmi a možnými škodlivými vplyvmi prostriedkov na ochranu dreva,
  • zlepšujú dilatáciu v prípade termických zmien dĺžky,
  • chránia drevené debnenie pred vlhkosťou počas stavebných prác,
  • zlepšujú izoláciu proti hluku,
  • vyrovnávajú nerovnosti na povrchu strešnej konštrukcie.

Štruktúrované separačné fólie

Pre odolnosť hliníka voči korózii nie sú štruktúrované separačné fólie (alebo štruktúrované podložky) potrebné a PREFA ich použitie neodporúča (výnimka: mimoriadne fyzikálne požiadavky stavby).

Vysvetlenie

Pre mäkkú štruktúru plastu je hliníková krytina na dvojitú stojatú drážku ešte menej pochôdzna (vznikajú napr.: odtlačky kolien, pozri obrázok nižšie).

Pri upevňovaní PREFA nerezových pevných uhlových príponiek, posuvných uhlových príponiek a dlhých posuvných uhlových príponiek treba dbať na to, aby boli drážkové klince dostatočne hlboko a neprečnievali nad úroveň vĺn, aby sa predišlo vytváraniu odtlačkov a rýh na hotovej streche. PREFA nerezová pevná uhlová príponka, posuvná uhlová príponka a dlhá posuvná uhlová príponka sú určené len na použitie na rovných a pevných povrchoch a len pre výšky falcov 25 mm!

Mohlo by dôjsť k deformácii príponiek a následne aj falcu.

K deformácii príponiek môžu prispieť aj ich prečnievajúce rohy príponiek.

Pri dilatácii plechov by sa mohli po dlhšom čase na vyčnievajúcich rohoch vyryť diery.

V dôsledku nerovnomerného upevnenia môže dôjsť k deformácii dvojatých stojatých drážiek alebo zvlneniu plechov. Plech potom dobre neprilieha a následne dochádza k vytváraniu hluku.

Ak by sa mali z dôvodu fyzikálnych vlastností stavby napriek tomu použiť štruktúrované separačné fólie, musia sa zvoliť vhodné príponky a upevňovacie nerezové prostriedky.

PREFA odporúča použiť vhodnú bitúmenovú separačnú fóliu. Podľa konkrétneho použitia je potrebné zredukovať šírku šarní a použiť hrubú bitúmenovú separačnú fóliu (napr. Bauder UDS 3 alebo podobnú).