PREFA fasádne šindle

Fasádny šindeľ je ideálny pre obloženie náveternej strany objektu alebo taktiež celej fasády. Produkt je obľúbenou klasikou pri stvárnení fasád a vďaka svojej flexibilite je použitelný ako pre obloženie malých členitých plôch, tak i pre veľkoplošné fasády.