ARCHITEKTÚRA S HISTÓRIOU

MIESTO SPROSTREDKOVANIA HISTÓRIE

V obci Ig boli na jednom z najvýznamnejších nálezísk prehistorických kolových sídlisk objavené tisíc rokov staré ruiny dediny a predmety každodennej potreby. Lokalita tým získala status svetového kultúrneho dedičstva. Nálezy pozitívne ovplyvnili rozvoj turizmu a boli podnetom pre stavbu nového múzea, dokumentujúceho život v osadách z kolových domov v ľubľanských mokradiach v dobe bronzovej a v neolite. Poslanie múzea ozrejmujú Natascha Pavlinová a Aleksander Saša Ostan už samotným vzhľadom budovy. Voľba farieb a materiálov i formálna orientácia na jednoduchú konštrukciu stavby odkazuje na prehistorické obydlia zmiznuté v močiaroch.

STRECHA AKO MEANDER

K architektonickému konceptu patrilo aj optimálne využitie priestoru: objem budovy a jej geometria boli zvolené tak, aby sa stavba v centre obce vhodne začlenila medzi existujúce budovy – obecný úrad, poštu, základnú školu, kostol a obilnú sýpku. Na prvý pohľad sa múzeum podobá na nejakú poľnohospodársku budovu. Pri vstupe do objektu preskleným prízemným priestorom pod presahujúcim prvým poschodím sa prejaví jeho veľkorysé priestorové usporiadanie s rozľahlou výstavnou plochou na hornom poschodí. V najlepšom slova zmysle neobvyklá je meandrujúca strecha z hliníkového plechu PREFALZ: kopíruje tvar stavebného telesa, svojím tmavošedým sfarbením kontrastuje s fasádou z drevených lamiel a vyvoláva asociácie s mokraďovou rašelinou.

OSVEDČENÝ STAVEBNÝ MATERIÁL

Kvôli zložitým detailom a originálnemu tvaru strechy si bol realizátor Blaž Kovič od začiatku vedomý toho, že na stavbe v Igu sa púšťa do veľmi náročnej práce. Hrebeň a odkvapy nie sú vedené paralelne, navyše sa remeselník musel pri smere pokládky orientovať podľa priamočiareho hrebeňa a na pohľadových a čelných stranách nesmeli vzniknúť žiadne presahy. Kovič registruje vo svojom okolí zvýšený záujem o materiály PREFA ako zo strany architektov, tak aj stavebníkov. Využíva každú príležitosť na účasť na školeniach slovinskej PREFA Academy, aby v spolupráci s architektonickými kanceláriami mohol z materiálov PREFA ponúkať aj komplexné riešenie striech alebo fasád.

Materiál: