Prefalz

Farebné a tvarové možnosti materiálu Prefalz sú pôsobivé. Prefalz presvedčí predovšetkým vďaka svojej stabilite a trvanlivosti. Je mimoriadne tvárny a je ho možné pomerne ľahko spracovávať. Prefalz je možné pokladať už od sklonu 3° a jeho použitie siaha od jednoduchých pultových striech cez zložité podkrovné konštrukcie až po zakrivené oblúkové strechy.