ZLATÝ DOM

Architekta Keesa Marcelisa poverila jedna rodina vytvorením projektu reprezentatívneho obytného domu, ktorý by presne zodpovedal jej predstavám. Stavba sa nachádza pri výpadovke malého mesta Elst neďaleko holandského Arnheimu. Výsledok urobil veľký dojem nielen na zadávateľa, ale aj na obyvateľov obce. Domu pre jeho hliníkové opláštenie PREFA vo farbe béžová savana, ktoré sa pri správnom svetle trbliece ako zlato, hovoria „Het Gouden Huis“.

OSVEDČENÉ PRINCÍPY

Budova o veľkosti 300 m² sa skladá z pretiahnutej nízkej časti a hlavného domu so sedlovou strechou, formálne inšpirovaného klasickými rodinnými domami zo 70. rokov minulého storočia. Ako už často predtým začal Kees Marcelis proces navrhovania aj v tomto prípade od interiéru. To vyústilo v rozhodnutie nasmerovať výhľad z miestností do širokej okolitej krajiny a odvrátiť ho od cesty. Architekt preto na strane k ceste fasádu uzavrel, zatiaľ čo smerom do záhrady a k susednému kukuričnému poľu komponoval stavbu otvorene. Opakujúcim sa prvkom jeho návrhov je aj voľný pôdorys, ktorý bol pri tejto obytnej stavbe modifikovaný krabicovým usporiadaním funkčných priestorov šatne, kúpeľne a WC.

ZUŠĽACHTENÉ HLINÍKOM

Koncept Keesa Marcelisa zavŕšili plynulé prechody medzi vnútornými a vonkajšími priestormi a redukovaná reč materiálov, vnášajúca do stavby pokoj. Spolu so svojím tímom sa architekt rozhodol pre Falzonal a PREFALZ. Dom mal byť obložený ľahkým materiálom s dlhou životnosťou. Na dosiahnutie výrazného optického efektu nechali architekti hliník formovať jemnými lizénami, prebiehajúcimi cez strechu a fasádu a zdôrazňujúcimi kompaktnú podobu budovy bez presahov a súčasne ušľachtilosť materiálu. Lizény fasádu rytmizujú a sú dôkazom Marcelisovej fascinácie plynulosťou dlhých, priamych línií, ktoré pri svojej práci opakovane používa: Oko tieto línie sleduje a nachádza v nich elegantnú veľkorysosť.

FALCOVANÁ ĽAHKOSŤ

 „Je zaujímavé, ako rozdielne plasticky falce pôsobia,“ komentuje realizáciou poverený remeselník Johan Duinkerke svoju perfektnú prácu v Elste. Spomína na striktné zadanie opatriť fasádu na priečeliach sedem centimetrov vysokými stojatými drážkami. Na to si musel sám zhotoviť vhodné nástroje. Na obloženie použil farebný hliník Falzonal, ktorý PREFA vyvinula špeciálne práve pre takéto úlohy. Klampiar je nadšený vlastnosťami zliatiny, jej povrchovou úpravou aj ľahkosťou materiálu.

 

Materiál: