STREŠNÝ ŠINDEĽ DS.19 NA ŠPORTOVEJ HALE V SLOVINSKU

Použitý materiál: strešný šindeľ DS.19 a Siding vo farbe P.10 antracitová

Pod vedením architektky Lucije Franko realizovalo štúdio ARHITEKTURA PETERNEL v obci Pevno neďaleko mesta Škofja Loka boulderingovú halu antracitovej farby, ktorá sa má podľa stavebníka stať základným kameňom nového športového a turistického areálu obce. Zásluhou strešného šindľa DS.19prvku Siding firmy PREFA získala novostavba výrazný a kompaktný vzhľad a už zďaleka púta pozornosť.

VPLYV INTERIÉRU I EXTERIÉRU

Budova takmer bez okien je odvrátená od ulice a zvonku nie je možné jednoznačne poznať, k čomu slúži. Formálnym napodobením stodoly, ktorá na pozemku pôvodne stála a kvôli stavebnému zámeru musela byť zbúraná, odkazuje hala na svoje dedinské okolie. Kopíruje oblúk ulice v smere k dedinskému kostolu a má trojdielnu fasádu, ktorá je v prechode k ploche strechy zalomená. Neobvyklý vzhľad budovy so zošikmenými stenami formuje boulderingové steny interiéru budovy. Boulderingová hala je v historickom dedinskom spoločenstve medzi starými, pre oblasť typickými zastrešenými sušiakmi sena, zvanými krmelce, dobre rozpoznateľná. Takmer celá je obložená tmavošedými hliníkovými šindľami, iba priečelia sú obložené teplo pôsobiacou drevenou fasádou. Uzavretosť fasády je tu narušená predĺženými oknami a tmavý antracit strešných šindľov kontrastuje so svetlým smrekovcovým drevom. 

AKO KOŽA

I Tomo Zadravec z firmy ZA&TO vie, že bouldering vyžaduje špeciálnu architektúru a zodpovedajúce priestory. Remeselník, sám fanúšik boulderingu, zodpovedal spolu so svojím tímom za realizáciu opláštenia objektu pri Škofja Loky a kvôli veľkosti projektu si prizval aj externých pracovníkov. Obzvlášť ho nadchol rozmer strechy, ktorá má cca 700 m², pretože pred týmto projektom ešte nikdy tak veľkú plochu nepokrýval. Na strechu, ktorej spodná konštrukcia bola počas celej montáže chránená pred premenlivým počasím fóliou, inštaloval osemčlenný tím šindle so štruktúrovaným povrchovom v minimálnom čase. Cieľom bolo vytvoriť „krásny, perfektný povrch“ s plynulým prechodom strechy a fasády. To sa remeselníkom podarilo tak kvalitne, že sa hliník na streche a fasáde, ako zdôraznil Tomo Zadravec „podobá koži“.

KRÁTKE ZHRNUTIE

V slovinskej obci Pevno neďaleko mesta Škofja Loka realizovalo štúdio ARHITEKTURA PETERNEL boulderingovú halu so strešným šindľom DS.19 a s prvkami Siding. Hala formálne pripomína stodolu a upúta svojím neobvyklým vzhľadom.