Práve realizujeme – v turčianskej štiavničke

Projekt obnovy vznikol za účelom záchrany historickej pamiatky. Celý objekt sa už dlhšie obdobie nachádzal v dezolátnom stave. Pôvodná medená krytina skončila z veľkej časti vďaka zlodejom zrejme v zberných surovinách. Investor stavby sa po dôkladnom výbere rozhodol pre hliníkový systém PREFA ALUMINIUMPRODUKTE – strešnú šablónu 29x29. Učinil tak hlavne kvôli vysokej spoľahlivosti systému, ktorú garantuje 70 ročné pôsobenie v alpskom klimatickom prostredí, extrémne nízkej váhe, vysokej životnosti, ktorá je podložená 40 ročnou zárukou od výrobcu, ako aj komplexnosti celého systémového riešenia.

PRODUKT:

PREFA FALCOVANÁ ŠABLÓNA 29 × 29 prevedenie stucco, farba P.10 antracit
PREFALZ 0,7x500 mm, stucco, farba P.10 antracit 
PREFA odvodňovací systém, pododkvapové žľaby v polkruhovom prevedení, farba antracit

REALIZÁTOR:

Roofing, s.r.o. 
Aleja Slobody 2248
Dolný Kubín 026 01
www.roofing.sk
www.facebook.com/RoofingSro