NOVÉ IDYLICKÉ BÝVANIE POD HREBEŇOM WALSERKAMM

NOVÉ IDYLICKÉ BÝVANIE POD HREBEŇOM WALSERKAMM: NOVÉ IDYLICKÉ BÝVANIE POD HREBEŇOM WALSERKAMM

V horskej obci Übersaxen pod hrebeňom Walserkamm v rakúskom Vorarlbergu dostal staviteľ a architekt Jürgen Haller zákazku na prestavbu obytného domu pre jednu rodinu tak, aby v ňom podľa vlastných predstáv mohli bývať tri generácie. Objekt je situovaný na príkrom svahu. Pre strechu tohto architektonicky nanajvýš zaujímavého projektu Haller zvolil PREFALZ orieškovohnedej farby, ktorý stavbe v súhre s fasádou z drevených lamiel prepožičiava moderný vzhľad.

PREMYSLENÁ TRANSFORMÁCIA

„U väčšiny stavebníkov to pomaly s perspektívnym myslením začína fungovať,“ má radosť Jürgen Haller, ktorý vidí kľúčovú úlohu architektúry v prestavbách pri zohľadnení potrieb budúcich generácií. Toho, že sa potreby bývania v priebehu života menia, si boli vedomí aj stavebníci v Übersaxene. Architekt zabodoval u matky, dcéry a zaťa dokonalou premenou domu, postaveného len s malou architektonickou invenciou v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Premena prekonala ich očakávania. Na pivnicu a prízemné podlažie existujúcej stavby pristavil architekt bežné podlažie a vytvoril tým dodatočnú obytnú plochu. Vznikol tak veľkorysý byt na prízemí, ďalší na prvom poschodí a v podstreší aj relaxačný priestor s bazénom, lodžiou a strešnou terasou. Vďaka Hallerovmu premyslenému konceptu je možné úžitkovú plochu o veľkosti 320 m2 rozdeliť minimálne na tri oddelené obytné jednotky.

ARCHITEKTONICKÁ PRECÍZNOSŤ A JEDINEČNÉ DETAILY

Obytný dom sa pýši aj ďalšími zvláštnosťami, napr. sofistikovanými výhľadmi a pohľadmi - z každého okna je totiž vidieť inú časť okolia. Haller otočil celé podkrovné podlažie o 90 stupňov a vytvoril tak úplne nový pocit z bývania, pretože miestnosti dostali viac svetla. Stavba bez presahov navyše pôsobí vďaka svojej asymetrickosti dynamicky. Aj napriek strohým líniám vyžaruje dom istý pokoj, čo Haller dodatočne podporil integrovanými nástrešnými žľabmi, proporčne vhodným hliníkovým lemovaním strešnej terasy i bazéna a strechou s krytinou PREFALZ. Strecha má rovnakú orieškovú farbu ako fasáda z lamiel z jedle bielej, na ktorú nadväzuje.

ZNOVU A ZNOVU HLINÍK

Realizácia strechy sa ukázala pre skúsených montážnikov firmy Tectum ako náročná úloha. Má skôr plochý sklon a mimoriadne dlhé šáry, ktorých materiálovú rozťažnosť v napojeniach bolo treba vziať do úvahy. Odborníci sa museli vyrovnať aj s výzvou inštalovať integrované odvodnenie, zabudovať hliníkové prvky do okien a drevenej fasády a vytvoriť plynulý prechod z bazéna do skosenia strechy. Užitočné bolo, že s používaním produktov PREFA už majú skúsenosť: pretože je to pre Tectum najbežnejší materiál a je s ním možné zvládnuť mnoho strešných a fasádnych problémov. Firma s ním pracuje často a rada.

Materiál: 

  • PREFALZ
  • farba P.10 orieškovohnedá