BUDOVA EVANJELICKEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ULM-JUNGINGEN, NEMECKO

Použitý materiál: strešná šablóna 44x44, fasádna šablóna 44x44 vo farbe P.10 prefa biela

Biele opláštenie z PREFA šablón 44x44 dodáva Evanjelickej materskej škole v Ulm-Jungingene navrhnutou architektonickou kanceláriou planformat nezameniteľný vzhľad a výrazne vyniká v kontraste s vertikálnym dreveným obložením. Realizácia projektu znamenala zvládnutie mnohých výziev a prezradila niečo o spôsobe práce a nosných ideách zúčastnených architektov a remeselníkov.

ORIENTÁCIA NA UŽÍVATEĽA

Zalomenie severnej fasády novostavby pôsobí ako gesto, ktoré pozýva k zastrešenému vchodu s priestranstvom, zatiaľ čo južná strana fasády sa otvára do voľného priestoru na východe. Stavba mala byť pôvodne jednopodlažná, ale Raik Eisenhuth a Felix Halder z architektonického štúdia planformat sa behom diskusií o budúcej materskej škole vyslovili za účelnú dvojpodlažnosť objektu. Uskutočnením ich návrhu získala budova škôlky väčšiu vnútornú hraciu plochu a nový poschodový objekt umožňuje prácu na dvoch úrovniach. Na prvom poschodí je správa a vedenie materskej školy, prízemie poskytuje deťom veľkorysú voľnosť v triedach, v detskej kuchyni, v priestoroch pre pohybové aktivity a v detských spálňach. Naviac prístup do záhrady, šatňa a spojenie so starou budovou materskej školy ponúkajú akčný priestor, využívaný intenzívne a s nadšením učiteľov a detí.

HĽADANIE MATERIÁLU

Na obklad budovy chceli architekti materiál nenáročný na údržbu a nenáchylný k poškodeniu a ušpineniu. A PREFA im mohla poskytnúť takýto materiál. Šablóna 44 x 44 umožnila opláštenie, ktoré súvisle prechádza zo strechy na fasádu a pokrýva dokonalo šikmé strešné hrany i okenné ostenia. Monolitický hliníkový obklad je prerušený len ustupujúcou časťou fasády a jej obložením zvislými drevenými lamelami. Lamely zasahujú až dovnútra budovy a vytvárajú tak plynulý prechod medzi exteriérom a interiérom.

VIAC KVALITY VĎAKA ŠABLÓNE

Zodpovedného remeselného majstra Michaela Gökelmanna lákali výzvy spojené s chýbajúcimi horizontálne a vertikálne orientovanými líniami: spolu so svojím tímom si vytvoril imaginárnu líniu vo výške oka, od ktorej sa potom pokladali špičky jednotlivých šablón zvislo hore i ďalej v ploche strechy. Majster okrem toho zaujato rozpráva o ohýbaní jednotlivých šablón, aby sa dali napojiť na ostenie a obklad tak pôsobil celistvo. Podľa jeho názoru mu realizácia fasády materskej školy poskytla šancu vniesť do skôr nenápadného a fádne elegantného vzhľadu omietkových fasád Švábskych Álp viac kvality a estetickej rozmanitosti. A je vidieť, že túto šancu využil.

Krátke zhrnutie: Vďaka prístupu orientovanému na užívateľa a jasná predstava o materiáli realizovala architektonická kancelária planformat v Ulme úspešne stavbu sofistikovane riešenej dvojpodlažnej materskej školy, poskytujúcej deťom veľkorysú voľnosť pohybu. Použitie šablón 44 x 44 vo farbe P.10 prefa biela umožnilo pokryť objekt homogénne a zamedziť zvetrávaniu krytiny. V prípade potreby je možná jej ľahká čiastočná výmena.