Vyhľadanie webovej stránky (po odoslaní budete presmerovaný na vyhľadanú stránku)

TIPY & TRIKY – OPLECHOVANIE STIEN A ATÍK


Oplechovanie stien a atík z hliníka poskytuje trvalú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Klampiarske vyhotovenie oplechovania stien a atík sa vykonáva v súlade s platnou klampiarskou normou ČSN 733610 alebo na základe odporučenia výrobcu. Klampiarske vyhotovenie oplechovania umožňuje zrealizovať celú škálu možností stvárnenia. Tie sa realizujú zo zvitkového plechu, ktorý sa dá individuálne opracovať. Týmto spôsobom je možné sa prispôsobiť tvaru objektu a zároveň požiadavkám a predstavám zákazníka.

OPLECHOVANIE STIEN A ATÍK

Podkladné zaťahovacie pásy je nutné namontovať priebežne na oboch stranách atiky. Oplechovanie stien a atík sa vyrába vždy so sklonom min. 3°(5,25%), pričom vyšší sklon pôsobí pozitívne proti tvorbe usadenín (nečistôt) na ploche atiky. Za účelom ochrany fasády sa odkvapový nos atiky vyhotovuje s presahom 40mm od finálnej povrchovej úpravy steny. Pri povrchoch, ktoré nie sú citlivé na vlhkosť (napr. prevetrávaná hliníková fasáda) je dostačujúci presah 25mm. (C)

Pri použití patentového záťahovacieho pásu musí dĺžka ohybu pri stene prekrývať odkvapový nos atiky min o 20mm. (A)

Pri použití bežného zaťahovacieho pásu musí odkvapový nos atiky prekrývať zvislú stenu min 30mm. (B)

Kotvenie zaťahovacích pásov musí byť vyhotovené v celej dĺžke, v dvoch vzájomne predsadených radách s rozostupom max. 100 mm kotviacich prvkov. (D)

ROZVINUTÉ ŠÍRKY

Dĺžka jednotlivých dielov atiky je závislá na rozvinutej šírke oplechovánia:

  • pri r.š. do 500 mm = sú jednotlivé diely dlhé do 3 m (1)
  • pri r.š. od 600 mm do 800 mm sú jednotlivé diely dlhé do 1 m (2)
  • pri väčších r.š. ako 800 mm je nutné oplechovanie vyhotoviť podľa pravidiel pre vyhotovenie drážkovaných krytín (3)

SPÔSOBY SPÁJANIA

Oplechovanie atiky s použitím spojky PREFA Design Welle (výška vlny 5 mm alebo 9 mm).

Náhľad detailu: oplechovanie atiky, vyhotovené s použitím PREFA Design Welle (výška vlny 5 mm alebo 9 mm).

PREFA – variantné riešenie oplechovania atiky zásuvnou C lištou

Náhľad detailu: PREFA - variantné riešenie oplechovania atiky pomocou zásuvnej lišty v tvare C

PREFA – variantné riešenie oplechovania atiky pomocou DSD (dvojitej stojatej drážky)

Náhľad detailu: PREFA – variantné riešenie oplechovania atiky pomocou DSD (dvojitej stojatej drážky)

V mieste spojov oplechovania je nutné zabezpečiť možnosť dilatácie jednotlivých prvkov. K tomu existuje niekoľko variant vyhotovení, ako napríklad DSD, zásuvná lišta v tvare C alebo za použitia PREFA Design Welle. Voľbu vhodného spôsobu prevedenia je nutné upresniť pred samotnou realizáciou.

PODKLADNÁ KONŠTRUKCIA

Vhodné podklady pre oplechovanie atiky:

  • klasické SM rezivo s minimálnou hrúbkou 24 mm a maximálnou šírkou dosky 160 mm;
  • dosky z lepeného dreva minimálnej hrúbky 22 mm;
  • 3-vrstvová doska minimálna hrúbka 22 mm.

Na dreve umiestnená bitúmenová deliaca vrstva umožňuje vyrovnať menšie nerovnosti podkladu a môže taktiež ochrániť drevený podklad pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi počas realizácie. Je potrebné zohľadniť aj eventuálnu potrebu prevetrávania oplechovania atiky.  

PREFA produkty

PREFA SORTIMENT PRODUKTOV

Presvedčte sa o všestrannej ponuke výrobkov PREFA a objavte ten správny produkt pre vašu strechu a fasádu. Ideálna pre novú výstavbu a optimálna pre rekonštrukciu!

OBJAVTE SORTIMENT VÝROBKOV TERAZ
ZÁRUČNÝ LIST

VYŽIADAJTE SI ZADARMO

Požiadajte o záručný list pre Vašich zákazníkov zadarmo. Dajte im záruku na 40 rokov písomne.

POŽIADAJTE TERAZ
REFERENČNÉ OBJEKTY

KLIKNUTÍM PREZERAJTE GALÉRIE

Je tých inšpirácií PREFA príliš veľa? V galérii referenčných objektov PREFA si môžete objekty prehliadať pretriedené filtrom podľa kategórií produktov.

DO GALÉRIE
Kontakt