Strešné a fasádne systémy – akvizícia projektov – noví pracovníci

Pán Marek Mesík ako aj pán Peter Mesík majú odborné vzdelanie a sú mnoho rokov činní v strechárskom odbore, získané technické a obchodné skúsenosti počas tohto obdobia, dávajú do služieb ďalšieho budovania značky PREFA. Páni sa búdu podľa regiónov aktívne podieľať na príprave a realizácii projektov so systémom PREFA. 

Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu a ostávame s priateľským pozdravom!