Strešné a fasádne systémy – akvizícia Projektov - nová posila tímu

Pán Denis Filčák má odborné vzdelanie a má dlhoročné skúsenosti v strechárskej brandži. Svoje technické, odborné a obchodné skúsenosti dáva do služieb ďalšieho budovania značky PREFA na Slovensku. Zároveň sa bude aktívne podieľať na príprave a realizácii projektov so systémom PREFA vo svojom regióne. 

Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu a ostávame s priateľským pozdravom!