PREFA pod novou strechou

Slávnostné otvorenie

20. októbra 2022 bola v Nitre otvorená nová moderná budova spoločnosti PREFA Slovensko s.r.o.. Nové kancelárie spolu s plne vybavenou školiacou miestnosťou boli otvorené v slávnostnom duchu. Leopold Pasquali, Dieter Kirchknopf (konatelia PREFA Aluminiumprodukte GmbH) a Peter Kubička (konateľ PREFA Slovensko s.r.o.) využili príležitosť privítať hostí, zákazníkov, partnerov a kolegov v novej budove, poďakovať sa za doterajšiu spoluprácu a diskutovať aj o „silných“ výhľadoch do budúcnosti.

Krátke video z otvorenia si môžete pozrieť tu.

Adresa nového sídla:      PREFA Slovensko s.r.o., Štúrova 136B, 949 01  Nitra

                                          www.prefa.com             

                                          office.sk@prefa.com