PREFA KLAMPIARSKE FÓRUM 2019

Vyše 70 rokov vyrábame z hliníkového plechu strešné krytiny, žľabové systémy a fasádne obklady. Získané skúsenosti nadobudnuté počas tohto obdobia v alpskom klimaticky extrémne náročnom prostredí činia firmu PREFA dôveryhodným a spoľahlivým nositeľom informácií. Výber jednotlivých okruhov prednášok a obsiahnuté poznatky sú zostavené tým spôsobom, aby slúžili spoľahlivej príprave a bezproblémovej realizácii plechových striech a fasád.

Viac informácií zistíte v priloženom programe.

Počet účastníkov na podujatie je limitovaný. Z uvedeného dôvodu, si prosím rezervujte miesto.

Do termínu 20.3.2019 prijímame vyplnené prihlášky.

Podujatie je určené pre realizačné firmy, remeselníkov, stavebný dozor, projektantov a architektov, stavbyvedúcich. Okrem obchodníkov a predajcov stavebných materiálov.

Srdečne vás pozývame a tešíme sa na osobné stretnutie!