OBYTNÝ DOM S PROFILOM

Mníchovská architektonická kancelária lynx architecture bola súkromným investorom poverená vypracovaním projektu obytného domu na urbanisticky exponovanom mieste pri silne frekventovanej ceste neďaleko starej časti nemeckého mesta Dachau. Aj napriek prísnym predpisom sa architektom Susanne Muhrovej, Volkerovi Petereitovi a Dirkovi Härlemu podarilo vyprojektovať a kvalitne realizovať architektonicky náročnú budovu s plášťom z PREFALZU bronzovej farby.

VŠETKO, LEN NIE OBYČAJNOSŤ

Obytný dom mal mať šesť dvojizbových bytov s balkónmi a terasami, priestor na uskladnenie bicyklov, podzemnú garáž a tiež komunitnú záhradu. Prianie opticky začleniť veľkú budovu do susedného sídliska rodinných domov zo 70. rokov minulého storočia priviedla architektov na myšlienku zaobstarať stavbu dvoma štítmi a upustiť od všetkých strešných presahov. Byty sú smerované výlučne do záhrady a ich osvetlenie zaisťujú hlboké zárezy do korpusu budovy. Prístup do troch poschodí je cez pavlače za fasádou na strane k ceste.

HLINÍK NAMIESTO DREVA

Pôvodne sa uvažovalo o fasáde korešpondujúcej s dreveným latovaním protiľahlého obytného domu. Pri hľadaní udržateľnej a na starostlivosti nenáročnej materiálovej alternatívy narazilo štúdio lynx architecture nakoniec na výrobky PREFA. Architekti sa s hliníkom rýchlo spriatelili, nechceli sa ale vzdať jemnej, nepravidelnej štruktúry dreva. „Výber materiálu, to bolo postupné približovanie sa predstave. Nakoniec vyhrali nepravidelne hranené a čiastočne perforované hliníkové plechy,“ hovoria architekti.

V SPRÁVNY ČAS NA SPRÁVNOM MIESTE

Po úvodnom neúspešnom pokuse našli architekti v klampiarstve Thomasa a Matthiasa Engela ideálnych partnerov na dierovanie a spracovanie hliníka i pokrytie strechy a obloženie fasády. Na špeciálnom ohýbacom stroji boli podľa nákresov štúdia lynx architecture vopred pripravené dva asymetrické typy profilov. Na dosiahnutie maximálne nepravidelného vzhľadu museli prípravári a pokladači dbať na to, aby oba druhy profilov boli po celej výške od hrebeňa až na zem inštalované nielen striedavo, ale aj otočené o 180 stupňov. Čiastočné dierovanie fasády sa stará o pôsobivý svetelný efekt v noci, počas dňa potom perforácia zaisťuje zaujímavé osvetlenie pavlače.