COLLEGIUM JACOBINUM — ŠTUDENTSKÝ DOMOV, LEOBEN, RAKÚSKO

Použitý materiál: fasádne lamely Siding v bronzovej farbe

Tím architektonického štúdia Nussmüller Architekten zo Štajerského Hradca získal za jeden zo svojich srdcových projektov cenu ICONIC Award za inovatívnu architektúru. V rakúskom Leobene architekti vydarene integrovali trojpodlažný obytný dom pre študentov s fasádou obloženou materiálom Siding PREFA do historického komplexu kostola sv. Jakuba a vytvorili tak cenovo dostupné bývanie pre 20 študentov.

SCHOPNOSŤ PRESVEDČIŤ

Werner Nussmüller je známy svojimi nekonvenčnými projektmi zameranými na budúcnosť. Aj v prípade študentského domova Collegium Jacobinum prezentoval riešenie, ktoré s pôvodným prianím zadávateľa malo len málo spoločného. Historická, už schátralá fara v tomto areáli mala byť revitalizovaná a prestavaná na obytný dom pre štyroch až päť študentov. Počas jedného roka však architekt svojou vytrvalosťou a presvedčovacou schopnosťou získal investorov, riaditeľstvo mestského stavebného úradu i pamiatkarov pre svoj vlastný koncept.

Budova čiastočne postavená na stĺpoch nadväzuje na existujúci farský dvor, kopíruje ľahký oblúk cesty a presahuje historický cintorínsky múr, ktorý prestál stavebné práce bez väčšieho poškodenia. Priestor pod vznášajúcou sa časťou budovy umožňuje voľný prístup ku kostolu, vstup do kostola chráni a slúži aj ako státie pre bicykle.

OBOHACUJÚCI DIALÓG

Prízemné podlažie bolo prevedené ako železobetónová konštrukcia, horné poschodia sú celé z dreva. Architekt nechal prefabrikované vonkajšie steny objektu ohýbať a prispôsobovať tvaru budovy až na mieste. „Takéto experimenty je možné vykonávať iba s remeselníkmi so skúsenosťami a odvahou,“ je presvedčený Werner Nussmüller. Práve taký remeselník je tiež Helmut Legenstein, stavbyvedúci firmy Spitzer Dach. Skúsený a kreatívny klampiarsky majster sprevádzal fasádu PREFA od návrhu až po realizáciu. Na zdôraznenie sofistikovanej formy stavebného telesa vyváženou optikou škár boli použité rôzne dlhé fasádne lamely Siding troch rozdielnych šírok v bronzovej farbe.

KRÁTKE ZHRNUTIE

Collegium Jacobinum, študentský domov s kultúrnym centrom v Leobene, navrhnutý architektonickým štúdiom Nussmüller Architekten, sa vznáša nad múrmi starej fary a štýlovo sa začleňuje do historickej zástavby. Flexibilnými fasádnymi lamelami Siding bronzovej farby sa podarilo obložiť všetky strany budovy a vytvoriť novostavbu vstupujúcu moderným spôsobom do dialógu so starobylým okolím.